Monday, April 16, 2012

Chương trình hoằng Pháp của ĐĐ Thích Minh Thành tại Mỹ Quốc 01/04/12 - 23/05/2012

TỪ NGÀY 01 THÁNG 04 ÐẾN NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG TEXAS
- THIỀN TỰ CHÂN NGUYÊN
Chủ Nhật: Ngày 01 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 10:00 AM Ðến 11:30 AM ( BUỔI SÁNG )
Vào Lúc: 2: 00 PM Ðến 3:30 PM ( BUỔI CHIỀU)
Ðịa Chỉ: 12039 HOLDERRIETH RD
TOMBALL, TX 77375
Tel: (281) 290 - 0984
- CHÙA TỊNH LUẬT
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 09: 00 AM Ðến 10:30 AM
Ðịa Chỉ: 8703 FAIRBANKS
N. HOUSTON, TX 77064
Tel: (713) 856-7802
 - CHÙA TỪ BI QUÁN THẾ ÂM ĐẠO TRÀNG
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 11: 00 AM Ðến 12:30 AM
Ðịa Chỉ: 16827 MUESCHKE RD
CYPRESS, TX 77433
Tel: 281 - 256 - 8687
- CHÙA PHƯỚC ÐỨC
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 3:30 PM
Ðiạ Chỉ: 10839 LILLEUX RD
N. HOUSTON, TX 77067
Tel: (281) 999 - 1110
* TỪ NGÀY 09 ÐẾN NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2012
TẠI CÁC TIỂU BANG
PENNSYLVANIA - WASHINGTON D.C. - FLORIDA - NEW JERSEY
- TƯ GIA PHẬT TỬ DIỆU MINH
Thứ 5: Ngày 12 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM Ðến 9:00PM
Email: amthucchay@yahoo.com
- CHÙA GIÁC LÂM
Thứ 7: Ngày 14 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 3:00 PM Ðến 5: 00PM
Ðịa Chỉ: 131 NYACK AVE.
LANSDOWNE, PA 19050
Tel: (610) 626 - 8499
- CHÙA GIÁC LÂM
Chủ Nhật: Ngày 15 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 1:30 PM Ðến 3: 00 PM
Ðịa Chỉ: 131 NYACK AVE.
LANSDOWNE, PA 19050
Tel: (610) 626 - 8499
- TƯ GIA PHẬT TỬ TỪ MINH
Thứ 7: Ngày 21 Tháng 4 Năm 2012
Ðịa Chỉ: WASHINGTON D. C.
Tel: (703) 675-4554
- ÐẠO TRÀNG ĐỊA TẠNG
Chủ Nhật: Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 9:00 AM Ðến 10:30 AM 
Ðịa Chỉ: 19303 Wheatfield Dr.
Germantown, MD 20876
Tel: (301) 978-1508 hay (240) 205-2701
- CHÙA HOA NGHIÊM
Chủ Nhật: Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 1:00 PM Ðến 2:00 PM 
Ðịa Chỉ: 9105 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060
Tel: (703) 799 - 0441
- THƯ VIỆN TỊNH ĐỘ PHỔ HIỀN
Thứ 7: Ngày 28 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 09:00 AM
Ðịa Chỉ: 3851 62nd AVE N.
PINELLAS PARK, FL 33781
Tel: (727) 776-0126 hay (727) 686-4631
- TU VIỆN ÐỨC MẸ HIỀN
Chủ Nhật: Ngày 29 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 11: 00 AM
Ðịa Chỉ: 317 PRINCETON AVE.
STRATFORD, NJ 08084
Tel: (703) 577-9018
- TƯ GIA PHẬT TỬ DIỆU MINH
Chủ Nhật: Ngày 29 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 7: 00 PM
Email: amthucchay@yahoo.com
* TỪ NGÀY 30 THÁNG 04 ÐẾN 02 THÁNG 05 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG NEVADA ( LAS VEGAS )
- NIỆM PHẬT ÐƯỜNG PHỔ QUANG
Thứ 3: Ngày 01 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 9:00 AM Ðến 7:00 PM
Ðịa Chỉ: 7389 PARNELL AVE.
LAS VEGAS, NV 89147
Tel: (702) 499 - 0197
* TỪ NGÀY 02 ÐẾN NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG BẮC CALIFORNIA
- TƯ GIA PHẬT TỬ ÐỨC NHÃ
Thứ 5: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM
Tel: (408) 904 - 9024
-CHÙA TUỆ VIÊN
Thứ 5: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:30 PM - 9:30 PM
Dia Chi: 1905  E .  SAN ANTONIO  ST
SAN JOSE, CA  95116

Tel: (408) 923 - 5179 
- CHÙA ÐỨC VIÊN
Thứ 6: Ngày 4 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:30 PM Ðến 9:00 PM
Ðịa Chỉ : 2420 MC LAUGHLIN AVE.
SAN JOSE, CA 95122
Tel: (408) 993 - 9158
- ĐẠO TRÀNG AN HẠNH
Thứ 7: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:30 AM Ðến 12:30 PM
Ðịa Chỉ: 4941 EBERLY DR.
SAN JOSE, CA 951111
Tel: (408) 326 - 9758
- CHÙA AN LẠC
Thứ 7: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:30 PM Ðến 4:30 PM
Ðịa Chỉ: 1647 E . SAN FERNANDO ST.
SAN JOSE, CA 95116
Tel: (408) 254 - 1710
- TỊNH THẤT HÒA BÌNH
Chủ Nhật: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:30 AM Ðến 12:30 PM
Ðịa Chỉ: 37538 2ND ST.
FREMONT, CA 94538
Tel: (510) 790 - 2003
- CHÙA AN LẠC
Chủ Nhật: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:30 PM Ðến 5:00 PM
Ðịa Chỉ: 1647 E . SAN FERNANDO ST.
SAN JOSE, CA 95116
Tel: (510) 790 - 2003
- ÐẠO TRÀNG LIÊN TRÌ
Thứ 4: Ngày 9 Tháng 5 Năm 2012
*TỪ NGÀY 11 THÁNG 5 ÐẾN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG NAM CALIFORNIA
- CHÙA QUAN ÂM
Thứ 6: Ngày 11 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM
Ðịa Chỉ: 10510 CHAPMAN AVE.
GARDEN GROVE, CA 92840
Tel: (714) 636 - 6216
- CHÙA BÁT NHÃ
Thứ 7: Ngày 12 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 9:30 AM Ðến 11:30 AM
Ðịa Chỉ: 803 S . SULLIVAN ST.
SANTA ANA, CA 92704
Tel: (714) 571 - 0473
- CHÙA HUỆ QUANG
Thứ 7: Ngày 12 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 4:00 PM
Ðịa Chỉ: 4918 W WESTMINSTER AVE.
SANTA ANA, CA 92703
Tel: (714) 530 - 9249 hay (714) 534 - 2525
- CHÙA BÁT NHÃ
Chủ Nhật: Ngày 13 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 5:00 PM
Ðịa Chỉ: 803 S . SULLIVAN ST.
SANTA ANA, CA 92704
Tel: (714) 571 - 0473
* TỪ NGÀY 16 ÐẾN NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG WASHINGTON 
- TƯ GIA PHẬT TỬ HẠNH CHƠN
Thứ 6: Ngày 18 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM Ðến 9:00 PM
Ðịa Chỉ: 18028 44 th AVE. NW
LYNWOL, WA 98037
Tel: (425) 210 - 4530
- CHÙA CỔ LÂM
Thứ 7: Ngày 19 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 9: 00 AM Ðến 7: 00 PM
Ðịa Chỉ: 3503 S. GRAHAM ST.
SEATTLE , WA 98118
Tel: (206) 353 - 5985
- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM MINH CHÁNH
Chủ Nhật: Ngày 20 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:00 AM Ðến 11:30 AM
Ðịa Chỉ: 13440 SE 192 nd ST.
RENTON , WA 98058
Tel: (253) 631 - 7346
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2012
HOÀN MÃNSmile
*Lưu ý: chương trình sẽ được cập nhật nếu có thay đổi.