Thursday, July 3, 2014

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI MỸ & CANADA 2014– ĐĐ Thích Minh Thành

image

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI MỸ & CANADA
Đ Đ. T H Í C H  M I N H  T H À N H
10/05/2014 - 14/08/2014


I.WASHINGTON D.C./PENNSYLVANIA/NEW JERSEY: Thứ Bảy, 10/05/2014 - Chủ Nhật, 18/05/2014
Hội Thiện Đức: 703-407-4976; tamdieuphu@gmail.com
Nhân Mỹ: 703-675-4554; emailmichelletran@gmail.com
Diệu Sương 215-360-2171; maivo63@yahoo.com
1/ Tịnh Xá Hương Thiền: 4516 Guinea Rd, Fairfax, VA 22032; (703) 677-1708
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5, năm 2014, 10:00 AM – 4:00 PM
2/ Chùa Xá Lợi: 6310 Manor Woods Rd, Frederick, Maryland 21703; (301) 782-1095
Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5, năm 2014, 10:00 AM – 4:00 PM
3/ Phật Bảo Tự: 4701 Backlick Rd, Annandale, VA 22003; (703) 256-8230
Thứ Hai - Thứ Ba, 12-13 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM – 9:00 PM
4/ Tư gia Phật tử Philadelphia: (215) 360-2171; maivo63@yahoo.com
Thứ Tư-Thư Năm, 14-15 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM – 9:00 PM
5/ Chùa Quan Âm: 347-207-9101; 169 Winters Lane, Catonsville, MD 21228; 443-636-5154
Thứ Sáu, 16 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM –  9:00 PM
6/ Tu Viện Đức Mẹ Hiền: 317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084; (703) 577-9018
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 5, năm 2014, 11:00 AM – 12:00: Đại Lễ Phật Đản
7/ Chùa Giác Lâm: 131 Nyack Ave, Lansdowne, PA 19050; (215) 360-2171
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 5, năm 2014, năm 2014, 1:30 PM - 2:30 PM
II. CANADA, Thứ Ba, 20/05/2014 - Thứ Năm, 24/06/2014
TT Trường Phước:514-735-9425/514-575-9225; ttruongphuoc@yahoo.com
1/ Chùa Từ Thuyền, Toronto, Ni Sư Thích Nữ Từ Diệu: 241 Queen St. West, Brampton, On, Tél: (905) 456-7132 Cell. (905) 783 9425
Thứ Ba đến Thứ Năm, ngày 20-22/5/ 2014, 7:30 PM – 9:00 PM
2/ Chùa Hiếu Giang, Ottawa, Sư Cô : TN Viên Tánh, Tel. (613) 822 8535, Cell. (613) 261 8535, Trang nhà: www.hieugiang.net
Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 24 và 25 /5/ 2014.
Chủ đề: Đại Lễ Phật Đản (có chương trình riêng)
3/ Chùa Trừng Thủy, Montréal, Sư Cô: TN Thông Tịnh , 8909 Boul.
PIE IX, Montréal, Québec, H1Z 3V3.Tel. : (514) 329 9098 Cell (514) 781-3781
Thứ Ba đến Chủ Nhật, ngày 27-31 /5/ và Ngày 1/6/ 2014
Mỗi ngày từ 8:30 đến 21:00 (Chủ Nhật có Tam Thời Hệ Niệm)
4/ Niệm Phật Đường Diệu Liên, Montréal, LH: Trí Thuận và Diệu Liên, Cell. (514) 648 0039
Thứ Ba, ngày 3 /6/ 2014. Từ 8:30 đến 21:00
5/ Tu Viện Tây Phương Tịnh Độ, Montréal, HT Thích Trường Minh.
2994 Boul. Des Sources, Montréal, Quebec, H9R-4N2. Tel. (514)225 3877
Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 4-5 /6/ 2014.
Từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Năm đến 18:00)
6/ Chùa Địa Tạng, Montréal, Đại Đức : Thích Thông Giới, 3170 Boul. Jarry, Montréal, H1Z 4N8 Cell. (514) 290 4977
Thứ Sáu và Thứ Bảy, Ngày 6-7 /6/ 2014
Từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Bảy 16:00 đến 18:00 Mông Sơn Thí Thực)
7/ Chùa Quan Âm, Montréal, TT: Thích T Phước, Tel. (514) 735-9425,
Cell. (514) 575-9425, Trang nhà: http://www.chuaquanam.ca/
Chủ Nhật , ngày 8/6/ 2014 9:30-11:00 Thuyết Pháp
14:30-17:30 Thuyết Pháp và Quy Y Tam Bảo
Thứ Hai đến Thứ Năm , Ngày 9-12 /6/ 2014
Mỗi ngày từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Năm từ 16:00-17:30 Mông Sơn Thí Thực)
8/ Đạo Tràng Pháp Hoa,Vancouver, Ni sư Thich Nữ Minh An,
Tel. (604) 564 3735 Cell. (604) 783 5419, Thichnuminhan@phaphoa.ca
Thứ Bảy đến Thứ Năm, ngày 14 đến 19 /6/ 2014
9/ Edmonton: Thứ Sáu, 20/6/2014 – Thứ Ba, 24/6/2014
Tham quan Tu Viện Trúc Lâm: 11328-97 ST, Edmonton, AB Canada, T5G1X4; (780) 471-1093; info@truclam.ca
III. OREGON: Thứ Tư, 25/6/2014 – Thứ Hai, 30/6/2014
Niệm Phật Đường Viên Thông: 201 N. 19th Ave, Cornelius, OR 97113; (503) 840-7983
IV. NAM CALI: Thứ Ba, 01/7/2014 – Chủ Nhật, 08/7/2014
Thầy Như Hạnh: 951-325-8384; lvanlac@yahoo.com
1/ Tịnh thất Hiền Như: 4218 Tyler Ave, El Monte, CA 91731; (626) 442-2062 (Sư Cô Hiền Thuận)
Thứ Tư, 02/07/2014, 1 ngày tu học
2/ Tư thất Tâm Chánh: 16551 East Edna Place, Covina, CA 91722; (626)384-5987; leethaitran@yahoo.com
Thứ Năm, 03/07/2014
3/ Chùa Huệ Quang: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703; (714) 530-9249/(714) 534-2525
Thứ Năm, 03/07/2014, 7:00 PM - 9:00 PM
4/ Chùa Bát Nhã: 803 S. Sullivan St, Santa Ana, CA 92704; (714) 571-0473; kanguyen2002@yahoo.com
Thứ Bảy, 05/07/2014, 1 ngày tu học 8:00 AM – 5:00 PM
5/ Chùa Quan Âm: 10510 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840; (714) 636-6216
Thứ Bảy, 05/07/2014, 7:30 PM – 9:00 PM 
6/ Chùa Phát Quang: 13702 McMain St. Garden Grove, CA 92844;  (714) 899-2038
Chủ  Nhật , 06/07/2014, 2:00 PM - 5:00 PM
7/ Chùa Huệ Quang: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703; (714) 530-9249/(714) 534-2525
Chủ Nhật, 06/07/2014, 6:30 PM - 9:30 PM
IV. HAWAII: Thứ Ba 08/07/2014 - Thứ Hai, 14/07/2014
Chùa Thanh Nguyên, Thầy Bích Khê: 571-406-8413
Rosalie: 808-381-5743
1/ Sư Cô Thích Nữ Pháp Duyên:  1227 Houghtailing St, Honolulu, HI 96817; 510-305-6859
Thứ Bảy, 12/07/2014, 7:00 pm -9:00 pm
2/ Chùa Thanh Nguyên: 94-1100 Kunia Rd, Lot #12. Waipahu, HI 96797, 571-406-8413  
Chủ Nhật, 13/07/2014, 6:00 pm - 9:00 pm
V. LAS VEGAS: Thứ Ba, 15/07/2013 –Thứ Năm, 17/07/2014
Phước Ngọc: 702-499-0197; chau8257@aol.com
Niệm Phật Đường Phổ Quang: 7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147; 702-499-0197
Thứ Ba, 15/07/2014: 11:00 AM
VI. ARIZONA: Thứ Sáu, 18/07/2014 – Thứ Hai, 21/07/2014
TT Giác Tri: 623-845-7777; nhulaithientuphoenix@yahoo.com
Như Lai Thiền Tư: 4842 North 51st Avenue, Phoenix, AZ 85031; 623-845-7777
Thứ Bảy, 19/7/2014: 08:00-21:30 - Chủ Nhật, 20/7/2014; 08:00-21:00; 2 ngày tu học
VII. BẮC CALI: Thứ Ba, 22/07/2014 – Thứ Năm, 31/07/2014
Đức Nhã: 408-904-9024; hoavo1956@yahoo.com
VIII. MINNESOTA: Thứ Sáu, 01/08/2014 – Thứ Hai, 04/08/2014
Chơn Ngọc Viên: dangtrang2004@msn.com; 651-675-8650
IX. HOUSTON: Thứ Ba, 05/08/2014 – Thứ Tư, 13/08/2014
Thầy Trí Hiền: tuvienphuocduc@yahoo.com; 281-999-1110
1/ Niệm Phật Đường Hải Đức: 4427 Continential Dr, Houston TX 77072; (281) 999-1110
Thứ Tư, 06/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
Thứ Sáu, 08/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
Thứ Hai 11/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
2/ Thiền Tự Chân Nguyên: 12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375; (281) 290-0984
Thứ Bảy, 09/08/2014: 10:00 AM: Đại Lễ Vu Lan
3/ Chùa Tịnh Luật: 8703 Fairbanks, N. Houston, TX 77064; (713) 856-7802
Thứ Bảy, 09/08/2014: 7:00 PM - 9:00 PM
Chủ Nhật, 10/08/2014: 10:00 AM: Đại Lễ Vu Lan
X. VN: Thứ Năm, 14/08/2014
Chương trình sẽ tiếp tục được cập nhật….