Tuesday, July 4, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 10: Nhân Quả (hay)

http://blip.tv/file/2443236/
04/07/06
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc

No comments:

Post a Comment