Wednesday, April 29, 2009

Lập Chí Tu Học

http://66.49.166.159/Video/LapChiTuHoc_MinhThanh.wmv

Chùa Hoằng Pháp
Phật Thất 46

1 comment:

 1. Nghiệp duyên lôi cuốn toát những ngày
  Từ lâu uổng kiếp trâu cày
  Buộc vàm xỏ mũi nay đà thoát
  Rủ sạch thân tâm lại cõi Tây

  Tất cả các Pháp đối đãi (phải quấy hơn thua hay dỡ) đồng một thể tâm thanh tịnh.

  ReplyDelete