Sunday, March 5, 2006

Khuyên phát tâm Bồ Đề 2: Thể của tâm Bồ Đề

http://blip.tv/file/2453216/
05/03/06
Chùa Giác Quang
Giảng tại Chùa Giác Quang
Quận Bình Thạnh, TP HCM

Nếu quý vị muốn tải về, xin bấm vào link trên, chọn dạng (select a format: .flv,.wmv, hay MP3) , xong bấm download ở phía dưới trang.
Trang www.phapthoaitinhdo.org có đầy đủ băng hơn.

No comments:

Post a Comment