Saturday, February 6, 2010

Ngọn đèn trong đêm tối"Nếu chúng sanh nhớ Phật, tưởng Phật thì hiện tại và tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Không cần phương tiện, được tự tâm khai ngộ."
Bồ Tát Đại Thế Chí

http://blip.tv/file/3184877

12/12/06
Chùa Liên Ứng
Quận Bình Thạnh, TP HCM

No comments:

Post a Comment