Tuesday, July 19, 2011

Vạn vật không cố định 1 - Phá chấp đến đihttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VanVatKhongCoDinh1PhaChapDenDi224.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VanVatKhongCoDinh1PhaChapDenDi237.mp3

Đang đi: 1 chân đứng yên, 1 chân đi, hai cái kết hợp mới thành ra sự đi, nên không có thật

Trong thời gian đã đi không có khởi đầu
Trong thời gian đứng lại không có khởi đầu
.người đi khg có đứng lại
.người khg đi khg có đứng lại
.ngoài hai người đi và người khg đi làm sao có người thứ ba
Trong thời gian hiện đi cũng không có sự khởi đầu

...
Người đi, sự đi, thời gian đi không có thật

Bài này cần để tâm lắng lặng mới hiểu nổi

5 comments:

 1. tại sao Chúa, Phật và các Đấng đều đi chậm

  ReplyDelete
 2. hay là tại vì mình đi quá mau?

  ReplyDelete
 3. Đã làm không có làm, làm rồi không có làm, đang làm là 1/2 cái không làm + 1/2 cái làm = cái làm, nên đang làm cũng không có làm.

  Cái gọi là làm thật ra không có làm, nhưng tạm gọi là làm.

  Cái làm không có thật, nên không chấp là mình làm gì hết.

  ReplyDelete