Sunday, February 19, 2006

Khuyên phát tâm Bồ Đề 1: LỜI TỰA (hay)

http://blip.tv/file/3044231
19/02/06
Giảng tại Chùa Giác Quang
Quận Bình Thạnh, TP HCM


No comments:

Post a Comment