Sunday, August 31, 2008

Sáu đặc tính của chánh pháp

http://blip.tv/file/3046260
31/08/08
Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
MP3: http://www.megaupload.com/?d=QVL11ORB

No comments:

Post a Comment