Tuesday, November 14, 2006

Tham dục là gốc khổ

http://blip.tv/file/2483863/
14/11/06
Lớp Sơ Cấp Phật Học
Tịnh Xá Trung Tâm
Quận Bình Thạnh, TP HCM

Nếu quý vị muốn tải về, xin bấm vào link trên, chọn dạng (select a format: .flv,.wmv, hay MP3) , xong bấm download ở phía dưới trang.
Trang www.phapthoaitinhdo.org có đầy đủ băng hơn.

No comments:

Post a Comment