Sunday, August 26, 2007

Từ lâu sen đã nở


http://blip.tv/file/2186796

Tịnh Thất Viên Lạc
Huyện Châu Thành, An Giang
26/08/2007

No comments:

Post a Comment