Monday, August 1, 2011

Vạn vật không cố định 2 - Phá chấp sự thấy có khônghttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VanVatKhongCoDinh2PhaChapSuThayCoKhong487.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VanVatKhongCoDinh2PhaChapSuThayCoKhong395.mp3

2 comments:

  1. cám ơn cô DS ,

    [ cháu ngồi suy nghĩ , sao cô làm nhiều web quá , cô siêng và có nhiều niềm đam mê khi ngồi post bài quá. ]

    ReplyDelete
  2. Đây là cách để DS học Pháp đó Tusen. Mình vừa học vừa chia sẻ với mọi người luôn. Bởi vậy Tusen biết sao mà DS vui rồi phải không?

    ReplyDelete