Tuesday, June 20, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 01: Tiểu Sử Đại Sư Châu Hoằng

http://blip.tv/file/2279077

http://www.megaupload.com/?d=VG6G4GTL


20/06/06
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm Châu Đốc

No comments:

Post a Comment