Saturday, March 11, 2006

Phật Giáo Thánh Điển 1, 2: Lời dạy sau cùng của Đức Phật

1. http://blip.tv/file/2202406

2. http://blip.tv/file/2202316


11/03/06
Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM

No comments:

Post a Comment