Friday, June 18, 2010

Soi sáng 11 - Nhiều như lá rừnghttp://blip.tv/file/3773715

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang11NhieuNhuLaRung519.wmv

Am Pháp Ấn
Đồi 45 - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng
30/04/2010 (17/3 Canh Dần)

No comments:

Post a Comment