Saturday, January 3, 2009

Bốn nơi cư trú

http://blip.tv/file/2190492

Chùa Phước Huệ
Huyện Phước Long, Bạc Liêu
03/01/2009

No comments:

Post a Comment