Monday, October 18, 2010

Tu học như thế nào?http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-TuHocNhuTheNao384.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-TuHocNhuTheNao176.mp3

16 Arthur St.
St. Albans, Vic 3020
Australia
0411316225
29/08/2010

3 comments:

 1. Học:
  1. Nhân quả
  2. Trí tuệ: mẹ sanh ra chư Phật
  .Bồ Tát Văn Thù: tam thế Như Lai chi đạo sư
  .Nghe nhiều:
  Phải có con mắt trạch Pháp nhãn, chánh Pháp phải có Ba Pháp Ấn:
  a. Muôn vật luôn biến đổi: ngay trong mái tóc, con mắt... của mình.
  b. Muôn vật luôn vay mượn nương tựa: mình đang thở tức là đang mượn không khí, mượn vô trả ra, nếu trả ra mà không mượn lại là chết. Mượn đất, nước, gió, lửa... Nương tựa cha mẹ, thầy, bạn... Nên cảm ơn tất cả.
  c. Tâm vắng lặng yên tịnh là an vui bậc nhất

  Tu: là sửa thân miệng ý.
  Sám hối để làm thân miệng ý càng ngày càng tốt đẹp lên thêm.
  Lạy Phật bằng tâm tha thiết chí thành, hạ cái tôi cái ta của mình xuống.
  Bận đến nỗi có thì giờ thở không? Có thở là có tu, hít vào là A Di thở ra là Đà Phật. Danh hiệu Phật thâu nhiếp tâm chạy lăng xăng của mình: an định. Biết mình vay mượn trong từng hơi thở. Trong một hơi thở đầy đủ giới định huệ tròn sáng.

  Làm việc để sống:
  Mục đích của tu học là để sống. Sống thế nào có ý nghĩa, là cuộc sống phụng sự, nghĩ tới cái chung, nghĩ tới chúng sanh.
  Tâm rộng lớn đừng nghĩ tới nhỏ hẹp riêng tư, làm cho người tức nhiên là làm cho mình. Mai sau tòa sen bảy báu nở.
  Sống với nhau bằng tấm lòng chân thành không giả dối. Đây là đại gia đình người Việt, gia đình Phật Pháp.

  ReplyDelete
 2. Diệu Sương rất thích bài giảng này đó kiemmadocco

  ReplyDelete