Tuesday, March 17, 2009

Đời sống từ nơi nghiệp

http://blip.tv/file/3048135
17/03/09
Hồng Ngự, Đồng Tháp

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-iSngTNiNghip630.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-iSngTNiNghip978.mp3

MP3 để tải về: http://www.megaupload.com/?d=GQR85AWH

No comments:

Post a Comment