Monday, August 14, 2006

Bài châm xuất gia

http://blip.tv/file/2508442
14/08/06
Lớp Sơ Cấp Phật học
Chùa Phước Viên
Quận Bình Thạnh, TP HCM

Nếu quý vị muốn tải về, xin bấm vào link trên, chọn dạng (select a format: .flv,.wmv, hay MP3) , xong bấm download ở phía dưới trang.
Trang www.phapthoaitinhdo.org có đầy đủ băng hơn.

No comments:

Post a Comment