Saturday, May 30, 2009

Lắng lặng thâm tâm

http://blip.tv/file/2484157/
30/05/09
Trường Trung Cấp Phật Giáo
Quận 9, TP HCM

Nếu quý vị muốn tải về, xin bấm vào link trên, chọn dạng (select a format: .flv,.wmv, hay MP3) , xong bấm download ở phía dưới trang.
Trang www.phapthoaitinhdo.org có đầy đủ băng hơn.

No comments:

Post a Comment