Thursday, April 8, 2010

Ai là người hạnh phúc?Am Pháp Ấn
Đồi 45, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng
19/02/2010

1 comment:

 1. Người đi tu không luận là cư sĩ hay xuất gia
  Người không bị vướng bận
  Thấy đúng, buông bỏ tham sân si
  Lấy giáo Pháp của Đức Phật làm thầy
  Người có an định của tâm trí
  Người biết nhìn lại chính mình
  Có thân tâm an lạc
  Không vướng mắc địa vị tiền tài danh vọng
  Thấy được lẽ thật, sống với cái chân thật
  Không tham lam mong muốn nhiều chỉ sống bình thường
  Người lúc nào cũng tưởng nhớ về Phật không tham muốn hạnh phúc thế gian
  Thấy tâm tánh của mình để sửa đổi
  Biết đủ, vị tha, nghĩ về người khác, bỏ được tham sân si
  Trải chiếu gường thiền ngắm hoa rơi
  Già được đi chùa, tâm an lạc. Trẻ vui nhà, già vui chùa
  Niệm Phật cho tới chánh niệm, thân tâm an lạc
  Thực hành giới định tuệ, đi đứng nằm ngồi được an nhiên tự tại
  Giữ gìn chánh niệm, chiến thắng được chính mình
  Hạnh phúc có nhiều mức độ, sâu hay cạn, tương đối hay tuyệt đối, nhỏ hẹp hay rộng lớn.

  ReplyDelete