Wednesday, February 10, 2010

Ba điều thiếu sót

http://blip.tv/file/3198277

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-BaDieuThieuXot365.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-BaDieuThieuXot475.mp3


12/02/06
Trung Tâm Phật Học
TP HCM

1 comment:

 1. 1. Không gặp thiện tri thức, Minh Sư hướng dẫn. Thời mạt Pháp thiện tri thức ở đâu? Tốt nhất là học với người xưa:
  a. Cuộc đời của đức Phật là gương mẫu lớn
  b. Gương Tổ

  2. Không nhớ tới việc lớn sanh tử. Ngay khi chưa già chưa bệnh nổ lực quán chiếu tu hành. Cái chết rất đột ngột chỉ cần 1 hơi thở thôi. Giữ tâm bền chắc lâu dài, tự tu, tự nổ lực. Rất sợ một ngày nóng 10 ngày lạnh. Cứ thong thả qua ngày 20, 30 năm không khác gì đổ nước lên tảng đá.

  "Việc lớn chưa sáng như đưa đám ma của Mẹ
  Việc lớn đã sáng như đưa đám ma của Mẹ"

  Thấy đường rồi còn phải nổ lực đi nữa.

  Đốn ngộ tuy đồng Phật
  Đa sanh tập khí thâm
  Phong đình ba thượng dũng
  Lý hiện niệm du xâm

  3. Đối với danh vọng thế gian buông bỏ chưa được. Duyên vọng thói xấu ở đời cắt không được mở không ra (tiền tài danh vọng ăn uống ngủ nghỉ). Tham ái, sắc dục, nếu không có giới định huệ không vượt qua được.

  Khổ nhất:
  Ở ngay tấm áo cà sa mà không rõ được việc lớn

  TÌM CẦU THIỆN TRI THỨC
  LUÔN NHỚ NGHĨ VÔ THƯỜNG
  THẤY RÕ ĐƯỢC LẼ THẬT
  LÀ XUẤT GIA CHÂN CHÁNH

  ReplyDelete