Saturday, September 12, 2009

Về nương chính mình


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VeNuongChinhMinh767.wmv
http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-VeNuongChinhMinh851.mp3

12/09/09
Trường Trung Cấp Phật Học
Quận 9, TP HCM

1 comment:

 1. "Người đời quý của báo
  Ta quý phút giây tịnh
  Của báo luỵ lòng người
  Phút tịnh thấy được Pháp thân"
  Cư Sĩ Bàng Uẩn

  Chưa mặc chiếc y thì đa sự
  Mặc áo cà sa rồi sự lại nhiều hơn

  ReplyDelete