Sunday, June 28, 2009

Hạnh phúc chân thật

http://blip.tv/file/2492561
28/06/09
Hồng Kông, Trung Quốc

Nếu quý vị muốn tải về, xin bấm vào link trên, chọn dạng (select a format: .flv,.wmv, hay MP3) , xong bấm download ở phía dưới trang.
Trang www.phapthoaitinhdo.org có đầy đủ băng hơn.

No comments:

Post a Comment