Thursday, December 11, 2008

Ba Pháp ấn11/12/2008
Chùa Phong Hoa
Cao Lãnh, Đồng Tháp

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-BaPhpN608.wmv
http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-BaPhpN295.mp3

2 comments:

  1. Cho phép tại hạ xin bài giảng này về blog nha, để giúp hàng hậu học nghe và hiểu thật rõ đâu là lời Phật dạy, đâu là lời Ma nói. Củm ơn!
    ( P/s: cái này chôm trước rùi mới xin phép nà hiih)

    ReplyDelete
  2. Khỏi cần xin, cứ lấy về chia xẻ. Đa tạ!

    ReplyDelete