Tuesday, June 20, 2006

Tịnh Độ Vựng Ngữ 02: Trì danh niệm Phật

http://blip.tv/file/2509945
20/06/06
Chùa Vạn Linh
Núi Cấm, Châu Đốc

No comments:

Post a Comment