Sunday, April 16, 2006

Ý nghĩa thọ bát

http://blip.tv/file/2134915
16/04/2006
Chùa Giác Quang
Quận Bình Thạnh, TP HCM

No comments:

Post a Comment