Thursday, April 23, 2009

Làm sao để được an vui

http://blip.tv/file/2448091
23/04/09
Tu Viện Liên Hoa
Chợ Gạo, Tiền Giang

Nếu quý vị muốn tải về, xin bấm vào link trên, chọn dạng (select a format: .flv,.wmv, hay MP3) , xong bấm download ở phía dưới trang.
Trang www.phapthoaitinhdo.org có đầy đủ băng hơn.

No comments:

Post a Comment