Tuesday, August 23, 2011

Đạo làm người - 2ahttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-oLmNgi2a184.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-oLmNgi2a750.mp3

1 comment:

 1. Người đời có năm luân
  Với cang thường là trọng
  Nếu chẳng biết cang thường
  Có khác chi cầm thú
  Ong kiến còn có chúa
  Huống chi là loài người

  Năm luân:
  .Quân minh, thần trung
  .Phụ từ, tử hiếu
  .Phu xướng, phụ tùy
  .Huynh đệ hữu cung
  .Bằng hữu vị tín

  Cương thường: đứng đầu
  Tam cương
  .Quân
  .Cha
  .Chồng
  Ngũ thường:
  .Nhân
  .Nghĩa
  .Lễ
  .Trí
  .Tín

  ReplyDelete