Sunday, July 2, 2006

Phật Giáo Thánh Điển 5: Năm Pháp làm tâm thanh tịnhChùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
02/07/2006

1 comment:

 1. 1.Thấy biết chân chánh: hiểu được nhân quả nơi tâm của mình. Nguyên nhân của tất cả khổ đau là do phiền não sanh ra. Muốn cho hết khổ đau thì phải tiêu diệt cái nhân đó. Do chấp trước nên sanh ra phiền não khổ đau, chấp than mình thiệt, chấp mọi vật xung quanh mình thiệt
  2.Dẹp trừ tham muốn, ngăn chặn phiền não: câu sanh phiền não, sanh ra là đã có tham rồi, không cần ai dạy. Tham trá hình, tham chỗ ngồi, vô chùa không khéo cũng sanh ra phiền não. Phải dung tâm sang suốt mà dẹp trừ tham dục của 6 giác quan. Mắt và lỗ tai rất nhạy thấy đồ đẹp là thích liền. Phải để ý canh phòng 6 cửa, nó là chỗ đem đồ vô, đem đồ ra. Nhưng cũng chính 6 căn là nguyên nhân dẫn đến giác ngộ giải thoát. Cái biết sang suốt đều biểu lộ ra 6 căn. Từ 1 tinh anh sang suốt chia ra làm 6 cái hoà hợp Cái biết sang suốt là căn bản cội gốc của sự tu hành. Biết tham nổi lên thì đừng theo…
  3.Sử dụng vật thực một cách chân chính, không phải vì hưởng thụ mà là vì sự sống.
  4.Bất cứ việc gì cũng phải nhẫn nại, nếu không thì không vượt qua phiền não được.
  5.Rời xa chỗ không nên đi, những người bạn xấu: nơi có chánh pháp, tránh phiền não thế gian. Lớn tuổi rồi nên giảm đám cưới, đám hỏi, tân gia… Bạn không có hướng theo học Đạo không nên giao du, dễ bị đồng hoá.

  ReplyDelete