Sunday, July 10, 2011

Soi sáng 20 - Một tâm thanh tịnhhttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang20MotTamThanhTinh552.wmv


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-SoiSang20MotTamThanhTinh829.mp3


1. Công phu chiều, có chùa thì đánh trống và gõ chuông mõ, nhưng có chùa thì không. Gọi chung là tán tụng. Vậy có ý nghĩa thế nào?

Gần: Miền Trung theo lối xưa
Xa: Tiếng mõ, tiếng chuông
Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách
Kim kinh ngọc kệ hoán hồi khổ hải mộng mê nhân
Chuông sớm trống chiều đánh thức người còn đắm đuối trong giấc mộng trầm luân
Kinh vàng kệ ngọc gọi trở lại người đang mê mộng trong biển khổ trầm luân

Tam bảo:
3 ngôi báu có công năng làm người ta thức tỉnh mộng mơ, thức tỉnh để thấy được sự thật.

Tiểu giác: tỉnh rồi mê trở lại
Đại giác: tỉnh luôn

2. Ý nghĩa của tràng hạt 18 hoặc 108:
Cơ thể có 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý
6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp
6 thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý
Luôn ràng buộc tù túng chật hẹp nhốt mình, tạo thành 18 từng địa ngục. 18 hột phá 18 phiền não của căn, trần, thức
1 câu A Di Đà chính là bát nhã độ
soi thấu vạn pháp không

Ngộ không là chiến thắng
Ngộ có là chiến bại

3. Nam mô quy mạng đem hết thân mạng trở về quy kính Phật
Quy kính Phật Bồ tát trên hội Bát nhã
tuỳ văn nhập quán: nghe 1 câu thấu hiểu
. tụng theo chữ nghĩa, không hiểu, nhưng cũng có phước
. hiểu được nghĩa:
. hiểu lý, ứng dụng được nhiều chừng nào thì có kết quả nhiều chừng đó

...

2 comments:

  1. Trang blog này hay quá, tiếc rằng Mẹ tôi vừa mới mất, nếu không thì đã có nhiều cái để cho Bà xem.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Tùng, Tùng có thể chia sẻ trang web này đến nhiều người để hồi hướng cho Mẹ. Nguyện xin hương hồn của Bà siêu sanh miền Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.

    ReplyDelete