Saturday, August 27, 2011

Đạo làm người - 3http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-oLmNgi3231.wmv

http://www.megaupload.com/?d=O36ZG0LA (mp3)

Trong nhà bài bạc
Con cái đều hư
Trong nhà đờn ca
Con gái động tình
Trong nhà mê cờ
Con trai suy bại
Trong nhà nề nếp
Trai gái giữ lễ

No comments:

Post a Comment