Thursday, December 30, 2010

Lời nguyện chân thànhhttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-LoiNguyenChanThanh868.wmv

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-LoiNguyenChanThanh593.mp3
http://blip.tv/file/4271248

1 comment:

 1. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm:

  1. Xin cho con biết tất cả Pháp
  Nhiều thứ kết hợp lại thành, tất cả sự vật là như thế. Nên phải biết ơn và đền ơn tất cả.

  2. Xin cho con được đắc trí tuệ (chỉ cách để mở mắt trí tuệ)
  Thấy được sự thật: sự vật luôn luôn biến đổi. Mê lầm của chúng ta là cho cái gì cũng bền chắc mãi mãi. Thân mình tồn tại chỉ trong hơi thở. Vậy ai đụng tới có cự cãi không?

  3. Xin cho con được nhiều phương tiện: nhiều cách thức để khéo léo giáo hóa chúng sanh
  4. Xin cho con lên thuyền Bát Nhã: chúng ta sống trong dục giới, chạy theo ngũ dục, chạy theo ái dục:

  Biển ái sóng bao la
  Nhận chìm cả Ta Bà
  Muốn thoát luân hồi khổ
  Sớm gấp niệm Di Đà

  5. Xin cho con vượt qua biển khổ:
  Khổ do: ham muốn, nóng giận, si mê

  6. Xin con được giới định tuệ:
  Giữ giới, niệm Phật an định, đạt được trí tuệ

  7. Xin cho con lên núi Niết Bàn
  Niết Bàn: dập tắt tâm tham sân si đạt được tâm tĩnh lặng

  8. Xin cho con vào vô vi Pháp:
  Vô vi: không làm, không còn chuyện gì để làm nữa. Tâm bây giờ rất bận bởi tham sân si. Không làm mà làm tất cả, làm tất cả mà không làm gì hết. Công lao hữu vi có nhiều phiền não. Làm xong quên hết mới làm được nhiều.

  9. Xin cho con được tâm Pháp tánh: nhất tâm bất loạn. Tâm thuần giác thanh tịnh.

  ReplyDelete