Tuesday, May 17, 2011

Cùng nhau nhắc nhở - 1
http://blip.tv/phapamtinhdo/cung-nhau-nhac-nho-5135000


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-CungNhauNhacNho575.wmv


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-CungNhauNhacNho692.mp3

1 comment:

  1. Mắt Thế Tôn nhìn xa diệu vợi
    Lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu
    Tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu
    Với Pháp nhủ đầy vàng châu cảm mến

    ReplyDelete