Sunday, August 29, 2010

Làm sao để chánh pháp lớn mạnh
Trường Trung Cấp Phật Học
Quận 9, TP HCM
12/09/2009

1 comment:

 1. 1. Ưa ít việc, không ưa nhiều việc
  2. Ưa yên lặng, không ưa nói nhiều
  3. Bớt sự ngủ nghỉ, tâm không mờ tối
  4. Không tụ họp nói việc vô ích
  5. Không tự khen ngợi khi mình thiếu đức
  6. Không kết bè bạn với bạn bè xấu ác
  7. Ưa ở một mình nơi chỗ nhàn tịnh rừng núi

  ReplyDelete