Thursday, April 29, 2010

Khúc Nhạc Ly Tình

http://blip.tv/file/3481689
http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-KhucNhacLyTinh834.wmv

Chùa Hoa Sơn
Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
22/12/2009

No comments:

Post a Comment