Monday, September 7, 2009

Hạnh nguyện người tu 2

Bài nầy Thầy mới thuyết ở chùa Hoằng Pháp, Phật thất 57, 07/09/2009, rất hay, mong quý vị chí tâm lắng lòng nghe, sẽ được rất nhiều lợi lạc trong việc tu học.http://blip.tv/file/2581177

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-HnhNguynNgiTu2556.wmv


http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-HnhNguynNgiTu2603.mp3


07/09/2009
Chùa Hoằng Pháp, Phật Thất 57
Hóc Môn, TP HCM

No comments:

Post a Comment