Friday, July 27, 2007

Niệm Phật Chỉ Nam 11: Hoa sen tám cánh


http://blip.tv/file/2203119

Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM
27/07/2007

No comments:

Post a Comment