Sunday, June 3, 2007

Niệm Phật Chỉ Nam 10: Nơi trú ẩn an ổn

http://blip.tv/file/2188494

03/06/2007
Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM

No comments:

Post a Comment