Saturday, July 1, 2006

Niệm Phật Chỉ Nam 6 - Công đức chân thậthttp://www.blip.tv/file/2893867

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-NimPhtChNam6CngCChnTht191.WMV

http://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-NimPhtChNam6CngCChnTht607.mp3

01/07/06
Chùa Bửu Liên
Quận Bình Thạnh, TP HCM

No comments:

Post a Comment