Thursday, July 3, 2014

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI MỸ & CANADA 2014– ĐĐ Thích Minh Thành

image

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI MỸ & CANADA
Đ Đ. T H Í C H  M I N H  T H À N H
10/05/2014 - 14/08/2014


I.WASHINGTON D.C./PENNSYLVANIA/NEW JERSEY: Thứ Bảy, 10/05/2014 - Chủ Nhật, 18/05/2014
Hội Thiện Đức: 703-407-4976; tamdieuphu@gmail.com
Nhân Mỹ: 703-675-4554; emailmichelletran@gmail.com
Diệu Sương 215-360-2171; maivo63@yahoo.com
1/ Tịnh Xá Hương Thiền: 4516 Guinea Rd, Fairfax, VA 22032; (703) 677-1708
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5, năm 2014, 10:00 AM – 4:00 PM
2/ Chùa Xá Lợi: 6310 Manor Woods Rd, Frederick, Maryland 21703; (301) 782-1095
Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5, năm 2014, 10:00 AM – 4:00 PM
3/ Phật Bảo Tự: 4701 Backlick Rd, Annandale, VA 22003; (703) 256-8230
Thứ Hai - Thứ Ba, 12-13 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM – 9:00 PM
4/ Tư gia Phật tử Philadelphia: (215) 360-2171; maivo63@yahoo.com
Thứ Tư-Thư Năm, 14-15 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM – 9:00 PM
5/ Chùa Quan Âm: 347-207-9101; 169 Winters Lane, Catonsville, MD 21228; 443-636-5154
Thứ Sáu, 16 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM –  9:00 PM
6/ Tu Viện Đức Mẹ Hiền: 317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084; (703) 577-9018
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 5, năm 2014, 11:00 AM – 12:00: Đại Lễ Phật Đản
7/ Chùa Giác Lâm: 131 Nyack Ave, Lansdowne, PA 19050; (215) 360-2171
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 5, năm 2014, năm 2014, 1:30 PM - 2:30 PM
II. CANADA, Thứ Ba, 20/05/2014 - Thứ Năm, 24/06/2014
TT Trường Phước:514-735-9425/514-575-9225; ttruongphuoc@yahoo.com
1/ Chùa Từ Thuyền, Toronto, Ni Sư Thích Nữ Từ Diệu: 241 Queen St. West, Brampton, On, Tél: (905) 456-7132 Cell. (905) 783 9425
Thứ Ba đến Thứ Năm, ngày 20-22/5/ 2014, 7:30 PM – 9:00 PM
2/ Chùa Hiếu Giang, Ottawa, Sư Cô : TN Viên Tánh, Tel. (613) 822 8535, Cell. (613) 261 8535, Trang nhà: www.hieugiang.net
Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 24 và 25 /5/ 2014.
Chủ đề: Đại Lễ Phật Đản (có chương trình riêng)
3/ Chùa Trừng Thủy, Montréal, Sư Cô: TN Thông Tịnh , 8909 Boul.
PIE IX, Montréal, Québec, H1Z 3V3.Tel. : (514) 329 9098 Cell (514) 781-3781
Thứ Ba đến Chủ Nhật, ngày 27-31 /5/ và Ngày 1/6/ 2014
Mỗi ngày từ 8:30 đến 21:00 (Chủ Nhật có Tam Thời Hệ Niệm)
4/ Niệm Phật Đường Diệu Liên, Montréal, LH: Trí Thuận và Diệu Liên, Cell. (514) 648 0039
Thứ Ba, ngày 3 /6/ 2014. Từ 8:30 đến 21:00
5/ Tu Viện Tây Phương Tịnh Độ, Montréal, HT Thích Trường Minh.
2994 Boul. Des Sources, Montréal, Quebec, H9R-4N2. Tel. (514)225 3877
Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 4-5 /6/ 2014.
Từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Năm đến 18:00)
6/ Chùa Địa Tạng, Montréal, Đại Đức : Thích Thông Giới, 3170 Boul. Jarry, Montréal, H1Z 4N8 Cell. (514) 290 4977
Thứ Sáu và Thứ Bảy, Ngày 6-7 /6/ 2014
Từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Bảy 16:00 đến 18:00 Mông Sơn Thí Thực)
7/ Chùa Quan Âm, Montréal, TT: Thích T Phước, Tel. (514) 735-9425,
Cell. (514) 575-9425, Trang nhà: http://www.chuaquanam.ca/
Chủ Nhật , ngày 8/6/ 2014 9:30-11:00 Thuyết Pháp
14:30-17:30 Thuyết Pháp và Quy Y Tam Bảo
Thứ Hai đến Thứ Năm , Ngày 9-12 /6/ 2014
Mỗi ngày từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Năm từ 16:00-17:30 Mông Sơn Thí Thực)
8/ Đạo Tràng Pháp Hoa,Vancouver, Ni sư Thich Nữ Minh An,
Tel. (604) 564 3735 Cell. (604) 783 5419, Thichnuminhan@phaphoa.ca
Thứ Bảy đến Thứ Năm, ngày 14 đến 19 /6/ 2014
9/ Edmonton: Thứ Sáu, 20/6/2014 – Thứ Ba, 24/6/2014
Tham quan Tu Viện Trúc Lâm: 11328-97 ST, Edmonton, AB Canada, T5G1X4; (780) 471-1093; info@truclam.ca
III. OREGON: Thứ Tư, 25/6/2014 – Thứ Hai, 30/6/2014
Niệm Phật Đường Viên Thông: 201 N. 19th Ave, Cornelius, OR 97113; (503) 840-7983
IV. NAM CALI: Thứ Ba, 01/7/2014 – Chủ Nhật, 08/7/2014
Thầy Như Hạnh: 951-325-8384; lvanlac@yahoo.com
1/ Tịnh thất Hiền Như: 4218 Tyler Ave, El Monte, CA 91731; (626) 442-2062 (Sư Cô Hiền Thuận)
Thứ Tư, 02/07/2014, 1 ngày tu học
2/ Tư thất Tâm Chánh: 16551 East Edna Place, Covina, CA 91722; (626)384-5987; leethaitran@yahoo.com
Thứ Năm, 03/07/2014
3/ Chùa Huệ Quang: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703; (714) 530-9249/(714) 534-2525
Thứ Năm, 03/07/2014, 7:00 PM - 9:00 PM
4/ Chùa Bát Nhã: 803 S. Sullivan St, Santa Ana, CA 92704; (714) 571-0473; kanguyen2002@yahoo.com
Thứ Bảy, 05/07/2014, 1 ngày tu học 8:00 AM – 5:00 PM
5/ Chùa Quan Âm: 10510 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840; (714) 636-6216
Thứ Bảy, 05/07/2014, 7:30 PM – 9:00 PM 
6/ Chùa Phát Quang: 13702 McMain St. Garden Grove, CA 92844;  (714) 899-2038
Chủ  Nhật , 06/07/2014, 2:00 PM - 5:00 PM
7/ Chùa Huệ Quang: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703; (714) 530-9249/(714) 534-2525
Chủ Nhật, 06/07/2014, 6:30 PM - 9:30 PM
IV. HAWAII: Thứ Ba 08/07/2014 - Thứ Hai, 14/07/2014
Chùa Thanh Nguyên, Thầy Bích Khê: 571-406-8413
Rosalie: 808-381-5743
1/ Sư Cô Thích Nữ Pháp Duyên:  1227 Houghtailing St, Honolulu, HI 96817; 510-305-6859
Thứ Bảy, 12/07/2014, 7:00 pm -9:00 pm
2/ Chùa Thanh Nguyên: 94-1100 Kunia Rd, Lot #12. Waipahu, HI 96797, 571-406-8413  
Chủ Nhật, 13/07/2014, 6:00 pm - 9:00 pm
V. LAS VEGAS: Thứ Ba, 15/07/2013 –Thứ Năm, 17/07/2014
Phước Ngọc: 702-499-0197; chau8257@aol.com
Niệm Phật Đường Phổ Quang: 7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147; 702-499-0197
Thứ Ba, 15/07/2014: 11:00 AM
VI. ARIZONA: Thứ Sáu, 18/07/2014 – Thứ Hai, 21/07/2014
TT Giác Tri: 623-845-7777; nhulaithientuphoenix@yahoo.com
Như Lai Thiền Tư: 4842 North 51st Avenue, Phoenix, AZ 85031; 623-845-7777
Thứ Bảy, 19/7/2014: 08:00-21:30 - Chủ Nhật, 20/7/2014; 08:00-21:00; 2 ngày tu học
VII. BẮC CALI: Thứ Ba, 22/07/2014 – Thứ Năm, 31/07/2014
Đức Nhã: 408-904-9024; hoavo1956@yahoo.com
VIII. MINNESOTA: Thứ Sáu, 01/08/2014 – Thứ Hai, 04/08/2014
Chơn Ngọc Viên: dangtrang2004@msn.com; 651-675-8650
IX. HOUSTON: Thứ Ba, 05/08/2014 – Thứ Tư, 13/08/2014
Thầy Trí Hiền: tuvienphuocduc@yahoo.com; 281-999-1110
1/ Niệm Phật Đường Hải Đức: 4427 Continential Dr, Houston TX 77072; (281) 999-1110
Thứ Tư, 06/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
Thứ Sáu, 08/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
Thứ Hai 11/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
2/ Thiền Tự Chân Nguyên: 12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375; (281) 290-0984
Thứ Bảy, 09/08/2014: 10:00 AM: Đại Lễ Vu Lan
3/ Chùa Tịnh Luật: 8703 Fairbanks, N. Houston, TX 77064; (713) 856-7802
Thứ Bảy, 09/08/2014: 7:00 PM - 9:00 PM
Chủ Nhật, 10/08/2014: 10:00 AM: Đại Lễ Vu Lan
X. VN: Thứ Năm, 14/08/2014
Chương trình sẽ tiếp tục được cập nhật….

Thursday, April 10, 2014

Đại Cương Hệ Thống Giáo Dục Phật Giáo


1. Đạo làm người
.Đệ tử quy
.Bộ Minh Tâm Bảo Giám của nhà nho:
Nhân
Nghĩa 
Lễ
Trí 
Tín
2. Phẩm chất của người xuất gia
. Tì ni: rút từ phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm. Mỗi cử chỉ đều có bài kệ để nhận biết mình đang làm gì. Nhắc nhở để thu nhiếp tâm trở về giây phút hiện tại.
. Sa di:
.  Oai nghi: nhìn xuống, đi không được đánh cần xa, nói lớn tiếng... nhằm nâng cảo phẩm chất đạo đức của người xuất gia. Người xuất gia là nhân thiên sư phạm. Oai nghi bên ngoài, phẩm chất bên trong được trở nên thăng hoa cao thượng.
. Cảnh sách: tiến đến mục tiêu cầu đạt Niết Bàn
3. Giáo lý phổ thông
. Phật học phổ thông: của cố HT Thiện Hoa
  - Đạo Phật
  - Chú trọng quy kính Tam Bảo: đem sinh mạng, tâm tư, tấm lòng để thể hiện. Hình Phật giống như Phật sống. Pháp giống như lời nói của Phật. 
. Sám hối nghiệp chướng, mỗi ngày lạy sám hối, phát lồ những cái dở, xấu, nghiệp chướng, hứa với Tam Bảo cố gắng khắc phục vượt qua. Để tiêu trừ nghiệp chướng, bào mòn chấp ngã, vô minh
Nghiệp tiêu, phước tăng, huệ phát triển mới vào nổi giáo lý nền tảng
4. Giáo lý nền tảng
 . Pháp ấn: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết bàn tịch tĩnh.
 . Ni ca da, A Hàm
5. Giáo lý thâm sâu
Quán về bản tánh rỗng không của vạn vật. Đòi hỏi công phu quán chiếu trong từng hơi thở, động tác đi đứng nằm ngồi.
Duyên kết thì thành, duyên tan thì hoại. Ai thấy được rỗng không, người đó thấy Phật.
6. Giáo lý nhiệm mầu
Chỉ ra bản tâm thanh tịnh, hằng giác, diệu hữu của mình. Là nền tảng của tất cả Pháp. 
Tánh biết ở đâu cũng biết, địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh... Cái biết của mình bị lẫn lộn tạp chất, tuy có vàng mà không xài dược. Phải biết cách loại ra phiền não tham sân si, lấy câu niệm Phật, hơi thở, lạy Phật, công quả quên mình phục vụ Tam bảo, loại ra hết thì còn vàng ròng. 
7. Giáo lý phân khoa
Người thích Tịnh chuyên Tịnh, Thiền, Mật, Giáo, Luật... Nhất môn thâm nhập.
Không phân tông mà phân khoa
8. Giáo lý viên dung vô ngại của Hoa Nghiêm
Nếu không dễ bị kẹt vô tông phái, pháp môn của mình. 
Chỗ nào cũng là cảnh giới của đại đạo, không có gì chống trái với cái gì, mà hài hòa với nhau. Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời. Tất cả làm thành cho nhau, cái này nhờ cái kia, bao nhiêu thứ kết hợp. Tất cả Pháp đều trở về tâm, như trường vĩ đại của Pháp giới. 
9. Thực hành, ứng dụng, ra làm Phật sự lợi lạc cho người rất lớn.