Wednesday, January 13, 2010

Vận dụng Phật Pháp hằng ngày

SINH HOẠT CUỘC SỐNG LÚC THƯỜNG NGÀY
TAY LÀM, MIỆNG NIỆM VẪN KHÔNG SAI
NHIẾP TÂM ĐỀU ĐẶN THEO HƠI THỞ
TÂM CHẲNG DUYÊN THEO VỚI CẢNH NGOÀI
GẶP VIỆC, TỪ BI MÌNH GIÚP ĐỠ
CHẲNG MÀNG HƠN THIỆT, ĐÚNG VỚI SAI
NGÀY ĐÊM TRÍ TUỆ DÙNG SOI SÁNG
THẤY RÕ THÂN TÂM VAY MƯỢN HOÀI
NGHIỀN NGẪM, XÉT NÉT CHO THẬT KỸ
LẼ THẬT NƠI MÌNH, CHẲNG PHẢI AI
CHẲNG QUÝ ĐỌC TỤNG SUÔNG KINH ĐIỂN
MÀ CỐT LÀM SAO CÓ THỂ "XÀI"