Saturday, November 19, 2011

Đạo Đức Người Xuất Giahttp://blip.tv/file/get/Phapamtinhdo-DaoDucNguoiXuatGia336.wmv

1. Thu nhiếp sáu căn thanh tịnh

2. Điều phục lưỡi, lời nói êm dịu, từ hoà, khiêm tốn, sáng suốt của trí tuệ
Bố thí ánh mắt, bố thí vẻ mặt, bố thí lời nói

3. Biết đủ, không so đo với người khác (đối với vật chất). Chấp nhận những gì mình đang có.

4. Ở trong bổn phận nào làm tròn bổn phận đó. Đó là đạo, đạo tức là bổn phận. An trụ nơi vị trí của mình. Ngay lúc hiện tại là chứa đựng đủ tất cả. Làm việc thì chú tâm vô việc làm, nghe Pháp thì chú tâm trong lời Pháp... Đại đạo sâu thẩm của Phật Pháp ở ngay trong đó.
Tâm ta luôn phóng tới tương lai, quay về quá khứ mà lãng quên giây phút hiện tại.
Biết tỉnh liền tỉnh, đợi tới lúc tỉnh bao giờ mới tỉnh.

5. Từ bỏ tham sân si. Chiếc thuyền rỗng nhẹ sẽ đi mau. Tu là quăng ra những thứ cấu bẩn của phiền não. Không thì nhận giặc làm con, rất là đau khổ.
Phải có tâm yên định, ngồi lắng đọng
Dừng lại và nhìn rõ.
Dừng nơi thân, nơi miệng, nơi tâm mới thấy rõ, thân này vay mượn không bền chắc.
Đừng để buông lung phải luôn kiểm soát.
Trí tuệ không có phát sanh đến những người không suy niệm
Tâm không yên định thì không thể nào nhìn thấu triệt được.
Dừng ba nghiệp thì tâm tự nhiên tỏa sáng.
Hít vào niệm A Di
Thở ra niệm Đà Phật
Thấy rõ mạng sống trong hơi thở.

Cuộc sống sẽ có ý nghĩa, đền bốn ân cứu giúp ba cõi.