Saturday, November 17, 2012

Phật học thường thức 11 - Bổn phận người Phật tử


Bổn phận đối với tự thân
-Trao dồi đức hạnh, tu dưỡng tâm tánh
-Làm cho thân tâm thanh tịnh để được hạnh phúc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai

Phương pháp tu hành của Phật tử tại gia
-Hành trì 5 giới
-Tu tập 10 điều lành
-Sám hối lổi lầm
-Chuyên tâm niệm Phật
-Phát lòng từ bi rộng lớn

Bổn phận con đối với cha mẹ
-Phải lo lắng cho cha mẹ có sự nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thay sự nhọc nhằn cho cha mẹ
-Phải lo đáp đền công ơn khi cha mẹ còn sống, chăm sóc cho cha mẹ những lúc ốm đau

Bổn phận vợ đối với chồng
...

Thursday, November 15, 2012

Chương trình hoằng Pháp lần 2 tại Mỹ Quốc của ĐĐ Thích Minh Thành

ddminhthanh
TỪ NGÀY 17/08/2012 ĐẾN NGÀY 04/12/2012
--------o0o-------
1. TỪ 17/08/2012 ĐẾN 10/09/2012 TẠI BẮC CALIFORNIA
(ĐỨC NHÃ, 408-904-9024)
-TỊNH XÁ NGỌC HÒA
Ngày: 19/08/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 11 AM đến 12 PM
Giờ: 03 PM đến 04 PM
Tại: 766 S. Second Street, San Jose, CA 95112
Tel : (408) 295-2436
-ĐẠO TRÀNG CHÚNG LIÊN TRÌ
Ngày: 21/08/2012 (Thứ Ba)
Giờ: 10 AM đến 4 PM
Ngày: 22/08/2012 (Thứ Tư)
Giờ: 8 AM đến 4 PM
-CHÙA AN LẠC
Ngày: 24/08/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Tại: 1647 E. San Fernando St, San Jose. CA 95116
Tel: (408) 254-1710
Ngày: 25/08/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 7:30 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 26/08/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 7:30 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 27/08/2012 đến 31/08/2012 ((Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Giờ: 10 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 01/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 10 AM đến 11 AM (Thuyết giảng lễ Vu Lan)
-NHÀ HÀNG SAIGON KITCHEN (trong khu Grand Century Mall)
Ngày: 04/09/2012 (Thứ Ba)
Giờ: 5:30 giờ chiều – Dùng cơm chay (vào cửa tự do, cơm chay miễn phí)
Giờ: 7:00 giờ tối giảng pháp đến 9:30 tối
Tại: 1111 Story Road, Suite # 1005, San Jose, CA 95122
Tel: (408) 478-1717
-ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ
Ngày: 07/09/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 09 AM đến 08 PM
Ngày: 08/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 08 AM đến 09 PM
Tại: 7208 Campania Ct, Elk Grove, CA 95757
Tel: (916) 897-1696
-ĐẠO TRÀNG BÁT NHÃ
Ngày: 09/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 11 AM đến 12 PM
Tel: (408) 355-5365/(408) 904-9024
2. TỪ 10/09/2012 ĐẾN 13/09/2012 TẠI LAS VEGAS, NEVADA
(NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG, 702-499-0197)
-NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG
Ngày: 11/09/2012 (Thứ Ba)
Tại: 7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147
Tel: (702) 499-0197
3. TỪ 13/09/2012 ĐẾN 27/09/2012 TẠI NAM CALIFORNIA
(AN HẠNH, 408-326-9758)
-CHÙA BÁT NHÃ Ngày: 15/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 AM đến 11:00 AM
Tại: 803 S Sullivan St. Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571-0473
- CHÙA QUAN ÂM
Ngày 15/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 7:00 PM
Tại: 10510 CHAPMAN AVE.
GARDEN GROVE, CA 92840
Tel: (714) 636-6216
-CHÙA BÁT NHÃ
Ngày: 16/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 8:00 AM đến 5:00 PM
Tại: 803 S Sullivan St. Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571-0473
-CHÙA HUỆ QUANG
Ngày: 21/09/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 6:00 PM đến 9:00 PM
Ngày: 22/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 6:00 PM đến 8:00 PM
Ngày: 23/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 8:00 AM đến 5:00 PM
Tại: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 530-9249 / (714) 534-2525
4. TỪ 27/09/2012 ĐẾN 04/10/2012 TẠI DETROIT, MICHIGAN
(THẦY TRÍ THƯỜNG, 586-427-6888)
-CHÙA LINH SƠN
Ngày: 30/09/2012 (Chủ Nhật)
Tại: 4820 E 9 Mile Rd., Warren, MI 48091
Tel: (586) 427-6888
5. TỪ 04/10/2012 ĐẾN 16/10/2012 TẠI PENNSYLVANIA VÀ VIRGINIA
(DIỆU SƯƠNG, 215-360-2171)
-CHÙA PHẬT QUANG
Ngày: 06/10/2012 đến 07/10/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 1001 S. 4th Street
Tel: (215) 339-5121
-TƯ GIA MINH TRÍ
Ngày: 13/10/2012 (Thứ Bảy) 
Giờ: 09 AM
Tại: 6 Memory Lane, Enola, PA 17025
Tel: 717-728-3029
-CHÙA GIÁC LÂM
Ngày: 13/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 4 PM đến 6:00 PM
Tại: 131 Nyack Ave., Lansdowne, PA19050
Tel: (610) 626-4899
- PHẬT BẢO TỰ
Ngày: 14/10/2012 (Chủ Nhật)
Tại: 4701 Backlick Road, Annandale, VA 22003
Tel: (703) 256-8230
6. TỪ 17/10/2012 ĐẾN 23/10/2012 TẠI NEW JERSEY
(NI CÔ TỊNH NHƯ, 267-825-5265)
-TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN
Ngày: 20/10/2012 đến 21/10/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084
Tel: (703) 577-9018
-CHÙA LINH SƠN
Ngày: 20/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 PM
Tại: 4164 Marlton Pike, Pennsauken, NJ 08109
Tel: (267) 582-7735
7. TỪ 24/10/2012 ĐẾN 30/10/2012 TẠI NORTH CAROLINA (NGUYÊN HOÀNG, 704-640-3252)
-TƯ GIA NGUYÊN HOÀNG
Ngày: 25/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 chiều
Tel: (704) 640-3252
-THIỀN TỰ TĨNH TÂM
Ngày: 28/10/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều
Tại: 1602 Lane St., Kannapolis, NC28083
8. TỪ 30/10/2012 ĐẾN 06/11/2012 TẠI FLORIDA
(DIỆU QUÝ, 561-267-9675)
-CHÙA PHƯỚC HÒA
Ngày: 31/10/2012 (Thứ Tư)
Giờ: 7:00 chiều
Tại: 4300 Ellis Road, Fort Myers, FL 33905
Tel: (239) 440-0564
-CHÙA TỊNH QUANG
Ngày: 01/11/2012 (Thứ Năm)
Giờ: 8:00 chiều
Tại: 7801 Rich Road, Fort Myers, FL 33917
Tel: (952) 215-6655
-THƯ VIỆN TỊNH ĐỘ PHỔ HIỀN
Ngày: 02/11/2012 đến 03/11/2012 (Thứ Sáu đến Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 chiều
Tại: 3851 62ND Ave. N # H, Pinellas Park, FL 33781
Tel: (727) 776-0126 hay (727) 686-4631
Email: tinhdophohien@gmail.com
-CHÙA LỘC UYỂN
Ngày: 04/11/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 chiều 
Tại: 212 Swain Blvd, Greenacres, FL 33463
Tel: (561) 968-1793
9. TỪ 06/11/2012 ĐẾN 20/11/2012 TẠI TEXAS
(SƯ CÔ TRÍ NGUYÊN, 281-290-0984)
-NIỆM PHẬT ĐƯỜNG HẢI ĐỨC
Ngày: 10/11/2012 đến 11/11/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 4427 Continential Dr., Houston TX 77072
Tel: (281) 999-1110
-THIỀN TỰ CHÂN NGUYÊN
Ngày: 17/11/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 sáng đến 4:00 giờ chiều (Khoá tu 1 ngày) 
Tại: 12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375
Tel: (281) 290-0984
-CHÙA TỊNH LUẬT
Ngày: 17/11/2012 (Thứ Bảy)
Tại: 8703 Fairbanks, N. Houston, TX 77064
Giờ: 6:00 chiều đến 7:30 chiều
Tel: (713) 856-7802
-TỊNH XÁ MINH ĐĂNG QUANG (DALLAS, TX)
Ngày: 18/11/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 sáng đến 4:00 giờ chiều (Khoá tu Tĩnh Tọa Niệm Phật) 
Tại: 400 Forest Gate, Garland, TX 75042
Tel: (972) 205-1918
10. TỪ 20/11/2012 ĐẾN 28/11/2012 TẠI ARIZONA
(HUỆ NGỌC, 520-850-9531)
-ĐẠO TRÀNG HUỆ NGỌC
Ngày: 24/11/2012 đến 25/11/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 4007 E Broadway Blvd, Tucson, AZ 85711
Tel: (520) 850-9531
11. TỪ 28/11/2012 ĐẾN 04/12/2012 TẠI HAWAII
(TỊNH TÂM, 808-349-1073)
-ĐẠO TRÀNG TỊNH TÂM
Ngày: 30/11/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 1031 Nuuanu Ave. Honolulu Hi. 96817-5603
Tel: (808) 349-1073
-TU VIỆN BỒ ĐỀ
Ngày: Thứ bảy 01/12/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 AM đến 11:00 AM
Tại: 1121 Mahalo St. Honolulu Hi. 96817
Tel: (808) 284-1247
-ĐẠO TRÀNG TỊNH TÂM
Ngày: 01/12/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 1031 Nuuanu Ave. Honolulu Hi. 96817-5603
Tel: (808) 349-1073
-CHÙA TỪ HẠNH MAUI
Ngày: 02/12/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 385 Puunene Ave. Kahului Hi 96732
Tel: (808) 873-8654/(808) 283-0403
NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2012 HOÀN MÃN Smile
*Lưu ý: chương trình sẽ được cập nhật nếu có thay đổi. 
www.phapan.vn

Sunday, August 12, 2012

Phật học thường thức 10 – Tu tậpTụng kinh đọc có âm điệu những lời của đức Phật dạy một cách thành kính
Trống sớm chuông chiều thức tỉnh kẻ háo danh tham ái
Kinh vàng, kệ ngọc đưa người qua biển khổ, sông mê
Lặp tới lặp lui nhắc đi nhắc lại khắc sâu vào tâm trí để thấy rõ được sự thật cho đừng quên
Tụng Kinh như thế nào?
-Mặc áo tràng trang nghiêm, ngồi xếp bằng tề chỉnh. Tay gõ mõ điều đặn, mỗi nhịp rõ ràng khoai thai, không nhanh, không chậm thì mới có thể hiểu được nghĩa lý của Kinh.
-Tâm phải thu nhiếp vào từng chữ trong kinh. Dứt bỏ hết mọi vọng niệm, thì mới yên định, sáng suốt.
Không tụng quá nhanh, không tụng quá chậm
Có 3 hạng người tụng kinh
1. Tụng theo chữ
Chữ nào đọc theo chữ nấy, thuộc lòng hết trơn, tụng có phước là ba nghiệp thanh tịnh, nếu giờ đó không tụng thì nói chuyện đông tây, đôi chối.

2. Tụng theo lời, xét kĩ
Theo lời quán xét, tùy văn nhập quán. Tụng chữ Việt mới hiểu mà quán xét. Ngài Lục tổ một hôm giao củi, nghe câu bất ưng trụ sắc sanh tâm
Không có để tâm dính mắc vào cái gì hết, ngay lúc đó tức là tâm giải thoát của bồ đề
Giả sử gió đen thổi trôi dạt ghe thuyền tấp vào quỷ la sát
Gió đen là tâm nóng giận nổi lên cho nên lạc vào quỷ la sát, nếu không có tâm từ bi Quán Âm xuất hiện, thì đấu khẩu, đấu võ.
3. Tụng vào chánh định
Tụng kinh cho tới thâm nhập
a. Ngày đêm luôn luôn lúc nào cũng được nghe kinh
Thí dụ thấy người bị xe đụng, thấy hoa rơi là tụng được kinh vô thường
Tung kinh viec de nghia kho thong
tung khong hieu nghia luong uong cong
Hiểu rồi không làm thêm phí sức
Lợi ích của việc tụng kinh
+ Thân tâm được nhẹ nhàng
+ Ba nghiệp thanh tịnh, 6 căn thu nhiếp
+ Tăng trưởng trí tuệ
Thân tâm nhẹ nhàng
Niệm Phật:
Tại sao mình niệm Phật?
a. Dẹp trừ phiền não cho tâm tĩnh sáng
Thanh châu gieo vào nước đục
Nước đục không thể không trong
Phật hiệu gieo vào tâm loạn
Tâm loạn tất nhiên an định
Giống như cục phèn lóng tâm cấu bởn của mình
Niêm Phật như thế nào?
1. Lòng tin tha thiết
2. Sự hành trì chuyên nhất
3. Tâm nguyện mạnh mẽ
Ngài Liên Trì dạy:
- Có 3 cách niệm Phật
+ Niệm thầm: dễ ngủ gục, loạn tưởng trừ được 2 bệnh này thì tu mới tiến bộ
+ Niệm lớn tiếng: dễ mệt hao hơi
+ Niệm khẽ động môi: kim cang trì
Biết chỗ tùy lúc, tùy nơi. Buồn ngủ thì niệm lớn
Không phải niệm suông ở ngoài miệng, mỗi câu niệm Phật phải có một sức mạnh, tâm miệng hợp nhất, mỗi câu giống như là một hạt châu
Đừng tham nhiều mà chỉ cần
Không mong đợi thấy Phật mà chỉ mọng nhất tâm
Chớ có được ít mà cho mà đủ
Lợi ích của việc niệm Phật
1 câu niệm Phật trừ tội nặng trong 80 ức kiếp
Niệm tới 3 nghiệp thanh tịnh thì hiển lộ dáng vẻ như Phật
Hiện tại sống trong chánh niệm lúc lâm chung sẽ được vãng sanh
Tỉnh tọa
Ngồi yên, lắng dịu tâm suy nghĩ lăn xăn
Để trị bệnh thân và tâm
Thông thì bất thống
Thống thì bất thông
Chỉ có tâm yên định mới thấy được sự thật
Phật pháp chỉ là sự thật mà thôi, thân tạm bợ mong manh, tâm vô thường, quên gọi là mê, nhớ gọi giác
Người đời quý của báo, ta quý phút tâm tịnh
Của báo khổ luỵ người, tâm tịnh thấy được Pháp thân
Tĩnh tọa như thế nào?
1. Điều chỉnh thân
2. Điều hòa hơi thở
3. Điều phục tâm ý
Hơi thở là nhịp cầu nối giữa thân và tâm
Hít vào niệm thầm A Di
Thở ra niệm thầm Đà Phật
Chúng ta đã thở tự bao giờ mà chưa hề biết mình đang thở
Biết mình đang thở là một phát hiện trí tuệ, biết mình đang vay mượn
Cần phải thực hiện các động tác điều thân, tâm đúng cách cũng như hơi thở nhẹ nhàng phù hợp với từng câu niệm, mới có thể ngồi lâu và tâm dễ an định.
Tránh các sự nôn nóng, hấp tấp, làm qua loa hoặc dồn ép, đè nén ý niệm hoặc quá tập trung nơi đầu, lâu ngày dễ bị nhức đầu, mệt mỏi.
Nếu người tĩnh tọa một phút giây
Còn hơn xây hằng sa bảo tháp
Bảo tháp rốt cuộc hóa thành bụi
Một niệm tịnh tâm thành chánh giác

Thursday, July 12, 2012

Phật học thường thức kỳ 9 - Tôn kính PhậtKính Phật thì phải:
.Thờ Phật
.Lạy Phật
.Cúng Phật

I Tại sao chúng ta thờ Phật?
1. Vì Phật là bậc đáng tôn thờ
2. Vì Phật có đầy đủ đức tính từ bi, trí tuệ
3. Vì Phật là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi
4. Những lời nói, cử chỉ, hành động của Ngài cao thượng, sáng suốt đáng để chúng ta tôn thờ

Mắt thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm
Lòng Thế Tôn như biển thẩm xanh màu
Tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu
Với Pháp nhủ đầu vàng châu cảm mến

Có ba hạng người thờ Phật:
. Đệ tử ma thờ Phật: thọ giới nhưng làm việc tà, không có niềm tin chân chánh
. Người trời thờ Phật: giữ gìn 5 giới, thực hành 10 điều thiện
. Đệ tử Phât thờ Phật: vâng giữ
II. LẠY PHẬT
1. Ý nghĩa lạy Phật
Khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử từ vua quan, đến dân chúng, mỗi lần được may mắn gặp Phật và đặt trán mình lên chân Ngài để tỏ lòng tôn kính
vua Ưu dien cham tro tuong
2. Lạy Phật như thế nào?
- khi lạy Phật thân tâm cung kính lễ, đừng lạy cho lấy có, thấy giống như đức Phật sống đang hiện diện trước mặt mình. Làm gì với sự cung kính thì công đức vô lượng.
Tội nặng nhất của mình là ngã mạn
- đừng lạy vì ngã mạn cầu danh
Có 4 cách lạy Phật
1. Lạy phát trí thanh tịnh
Tâm thanh tịnh phước đức vô lượng vô biên
2. Lạy vào khắp pháp giới
1 lễ khắp cùng tất cả hằng hà sa số chư Phật
3. Lạy chánh quán
quán xét chân chánh, mình với Phật đồng có trí giác ngộ như nhau
4. Lạy sự thật bình đẳng
Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Tâm rỗng mới lặng
Tâm phật cũng rỗng lặng nên phù hợp với nhau
10 công đức lạy Phật
1. Được sắc thân tốt đẹp
ngăm nhin tuong hao, tam tuong ung voi tuong hao cua Phat
2. Mọi người tin dùng
nói lời chân thật
3. Bình tĩnh giữa đông người
4. Được chư Phật gia hộ
5. Đầy đủ oai nghi lớn
5 vóc sát đất, thành kính từng cử chỉ hành động, oai nghi tự nhiên đầy đủ. Thấy có dáng vẻ của con Phật.
6. Mọi người nương theo
7. Chư Thiên cung kính
chu thien cũng tho kinh phat
8. Đủ phước đức lớn
9. Lâm chung được vãng sanh
10. Mau chứng quả Niết Bàn
lạy phat de dep tru tam cao ngao, cho minh la hay la hơn. Mình lạy nhiều hơn người khác sanh tâm kiêu mạn khi dễ người ít lạy. Cung kinh đối với mọi người vì mọi đều là Phật tương lai. Lâu lâu mình có cự có quạu không? Những người gần gũi chung quanh mình phải có tâm cung kính quý trọng biết ơn
III CÚNG PHẬT
Nói cho đầy đủ là cúng dường Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng
1. Ý nghĩa cúng Phật
Sự cúng dường này làm cho chúng ta gần với Phật, có cảm tưởng như bao giờ cũng ở bên cạnh, được kết duyên lành quyết noi theo bước chân của Ngài.
Giống nhu cham dau vao ngon den tri tue để soi sáng chánh Pháp soi rạng khắp tất cả cho chúng sanh thấy đường đi đường về
2. Cúng Phật với những gì?
Dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt, nước trong và đôi khi thêm cơm trắng là đủ
Đức Phật có cần những thứ mình cúng không?
3.
Giới
Không biết giữ giới sát sanh nên chiến tranh đau khổ
Định
Tâm của mình có lén đi một mình không?
Tuệ
Biết được thân này là giả là không ràng buộc
Giải Thoát

Tri kiến giải thoát
4. Cúng dường Pháp bảo
Phải học Kinh, Luật, Luận để nhận định rõ thế nào là chánh Pháp. Phiên dịch Kinh điển hoằng pháp lợi sanh, diễn giảng sáng tác, ấn tống xuất bản Kinh điển để phổ thông Pháp bảo.
mot cau nhiem tam than deu giup toi bo kia
5. Cúng dường Tăng bảo
Không nên phân biệt Tăng ở xứ nào, chùa nào hay phái nào. Vị nào có đầy đủ giới đức chúng ta sẵn sàng cung kính cúng dường
Nếu không có tăng bảo có hiểu được lời phật dạy không? Bậc có đạo đức đạo hạnh

Wednesday, July 4, 2012

Phật học thường thức 8 - Ăn chay


A. Mở đề:
Đức Phật Thích Ca, khi còn là một vị Thái Tử, Ngài đã nói một câu đầy ý nghĩa: "Sự sống, sống bằng sự chết." Hãy nghĩ lại xem: từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ để được sống, mỗi chúng ta đã làm chết bao nhiêu sinh vật rồi?
Đó là chưa kể những kẻ hung ác, giết để được thích thú được tiền tài, danh vọng. Nếu sự sống mà không làm hại chết ai, thì cuộc đời sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu! Sự ước ao này có thể thực hiện được một phần lớn, nếu chúng ta áp dụng phương pháp ăn chay mà Đức Phật đã chế ra.
I ĐỊNH NGHĨA:
"Ăn Chay" có nghĩa là ăn thuần tịnh những loại thực vật như: hoa quả, rau củ, đậu, ... và những chất không có máu thịt của động vật.
II NHỮNG LÝ DO ĐỂ ĂN CHAY:
Ăn chay phải hiểu rõ được lý do, mục đích và ý nghĩa của việc mình làm, chỉ với tâm niệm thương xót chúng sanh, mới có thể gìn giữ được tự nhiên và lâu dài.
1. Tránh sự giết hại:
Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói:
"... người tu phải dứt trừ sát sanh, ấy là lời dạy rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định của chư Phật! Hàng Tỳ kheo trong sạch và chư Bồ Tát, đi trong đường tẻ còn chẳng dẫm lên cỏ, huống là nhổ cỏ. Làm sao người có lòng thương xót lại ăn thịt chúng sanh?
Ngạn ngữ có câu:
"Máu thịt tràn trề khen hợp miệng,
Đâu hay oán tắng sánh bằng non!
Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ.
Ai dám cầm dao cắt thịt mình."
"Xưa nay trong một bát canh
Oán sâu như bể hận thành non cao
Muốn hay nguồn gốc binh đao
Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh."
2. Nuôi dưỡng từ bi, tôn trọng sự bình đẳng:
Kinh Phạm Võng nói: Người ăn thịt, đoạn đứt hạt giống Phật tính đại từ bi, hết thảy chúng sinh thấy đều tránh xa". Ăn thịt sát sinh là một hành vi tàn nhẫn. Thêm lớn tâm tàn nhẫn này, có thể lợi mình hại người, không việc ác nào mà không làm. Người ăn thịt, súc sinh thấy dáng, nghe mùi đều trốn chạy xa lánh.
Tất cả chúng sanh dù lớn hay bé, dù dữ hay hiền, đều biết tham sống sợ chết, biết vui buồn, no đói như nhau. Sao lại nỡ làm cho máu đổ đầu rơi chẳng hề xót thương tiếng rên xiết, kêu la xin tha mạng! Giết chỉ vì để no bụng, bồi bổ cho mình đó là điều bất công.
3. Tránh được quả báo luân hồi:
Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: "Nên biết những người ăn thịt, giết nhau nuốt nhau, ăn nhau không thôi, làm sao ra khỏi luân hồi? Chúng sanh nhiều đời mê muội thân làm cha mẹ, quyến thuộc lẫn nhau, ngày nay ăn thịt chúng sanh là nhai nuốt thịt cha mẹ quá khứ của mình."
4. Hợp vệ sinh và phòng được bệnh tật:
Khoa học đã chứng minh: "Trong rau củ, cải, đậu có rất nhiều chất đạm, vitamin bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể ngang bằng với thịt cá như: đậu nành, rau muống có hàm lượng dinh dưỡng ngang bằng với thịt bò. Củ dền, khoai tây có đầy đủ chất sắt để tạo máu và cứng xương... Ngoài rau củ, trái cây giúp cơ thể hấp thụ và bài tiết được tốt. Nên cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, sống thọ." Do vậy, không có lý do gì để viện cớ ăn thịt thì đầy đủ sức khỏe hơn. Phong trào ăn chay đang lan rộng khắp nơi giữa những người ý thức, và ta thấy xuất hiện trên thị trường vô số các thực phẩm chay tươi ngon, bổ dưỡng hơn thịt và hoàn toàn không có các độc tố của thịt.
III CÁCH THỨC ĂN CHAY
1. Chương trình ăn chay
Chia làm hai loại: ăn chay kỳ và ăn chay trường.
a) Ăn chay kỳ: có kỳ hạn nhất định trong mỗi tháng hay mỗi năm:
Nhị trai: Ăn 2 ngày chay trong mỗi tháng vào ngày mồng 1 và 15
Tứ trai: Ăn 4 ngày chay trong tháng: mồng 1, mồng 8, 15 và 23
Lục trai: Ăn sáu ngày chay trong tháng là: mồng 1, mồng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 (nếu tháng thiếu thì 27, 28, 29).
b) Nhất nguyệt trai: là ăn một tháng chay vào tháng giêng hay tháng bảy.
c) Tam nguyệt trai: là ăn 3 tháng chay: Tháng giêng, tháng 7 và tháng 9 (hay tháng 10) hoặc liên tiếp trong 3 tháng.
Nếu tập ăn chay kỳ trong một thời gian mà không gặp trở ngại, khó khăn và nhận thấy có lợi ích, thì nên lần đến ăn chay trường.
d) Ăn chay trường hay trường trai là ăn toàn chay luôn trong mỗi ngày không gián đoạn cho đến hết đời.
e) Ngọ trai: không ăn sau 12 giờ trưa
3. Những điều cần tránh
Không nên kiêu mạn, háo danh, ép xác, giả mặn quên ngày chay, không nên dùng ngũ vị tân (hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ) vì các thứ này đã hôi, lại có nhiều chất kích thích lòng dục vọng.
IV. LỢI ÍCH CỦA SỰ ĂN CHAY:
1. Phương diện cá nhân
Có thể phát triển trí tuệ thân thể được khỏe mạnh; tinh thần được nhẹ nhàng, trong sạch, trí tuệ được minh mẫn dễ tu tập.
Sách Lễ Ký nói: Ăn thịt dũng cảm nhưng hung hản, ăn chay thông minh mà hiền hậu." Điều này cực kỳ quan trọng đối với thành phần trí thức trẻ.
2. Phương diện xã hội, nhân loại, chúng sanh
Nếu ai ai cũng ăn chay thì thế giới này làm gì có tiếng rên siết vì chết oan của loài vật và tiếng than thở, đau đớn của sự tàn sát. Một nhà Bác học nói: "Muốn thế giới hòa bình, bắt đầu trong bữa ăn của con người phải không có một chút máu hay một miếng thịt cá nào cả." Câu nói đầy đạo đức này cũng đồng một ý nghĩ với câu nói của Cổ nhân: tất cả chúng sanh không sát hại, lo gì thế giới có đao binh.
Người ăn chay là một chiến sĩ của hòa bình. Thật vậy người ăn chay, với một tâm từ bi vô lượng, coi muôn loài là mình, mình là muôn loài, không giết hại sanh vật để thỏa mãn dục vọng, không bao giờ nỡ tâm tàn sát đồng loại để đạt mụch đích lợi danh.

Saturday, June 2, 2012

Nếp sống hằng ngày

Mười điều này là giềng mối của pháp lành. Mọi người phải thực hành. Bất kể là ai? Làm chức vụ gì? Đều phải giữ gìn không phạm. Chẳng phân biệt chúng thường trụ hay khách tăng. Ai nấy cùng nhau tuân hành.
1. Tôn trọng giới đức là cội gốc giác ngộ, là nền tảng niết bàn.
2. Cam chịu đạm bạc an nghèo vui đạo gìn giữ tâm tu.
3. Lặng lẽ thuần nhất bớt duyên lo gốc tránh khỏi phân tâm.
4. Dẹp riêng, bỏ tà lo chung, giữ chánh.
5. Nhu hoà nhẫn nhục kỹ việc, kính người.

Wednesday, May 9, 2012

Phật học thường thức 7 - Sám hối


A. Mở Đề:
Kinh Quán Phổ Hiền nói: “Nếu tội lỗi của chúng sanh có hình tướng thì tất cả hư không cũng chẳng thể chứa hết”. Thế nên chúng ta không ai có thể tự hào là hoàn toàn trong sạch, không mắc phải một sai lầm nào, do đó cần phải thực hành sám hối.
B. Thân Bài:
1. Định Nghĩa:
“Sám” nghĩa là ăn năn lỗi trước, “Hối” nghĩa là chừa bỏ lỗi sau, nói chung có nghĩa là “ăn năn chừa lỗi”.
Tất cả tội lỗi đều phát xuất từ thân, miệng, ý của con người. Giờ đây muốn diệt trừ, không có cách nào khác hơn là biết lỗi, nhận lỗi và chuyển đổi chính mình. Đó chính là trọng tâm của việc sám hối trong đạo Phật.
Các cách sám hối:
1. Cách sám hối sai lầm:
-Người thế gian, khi có tội lỗi với ông bà, làng nước thì dùng trầu rượu, heo gà, tiền bạc để tạ tội.
-Ngoại đạo dùng máu thú vật xin rửa tội với thần linh; hoặc tắm ở những sông, suối mà người ta cho là linh thiêng; hay ép xác như đánh đập thân mình, nhịn đói, nhịn khát, chịu nóng rét, nằm gai nếm mật để được giải thoát tột lỗi.
2. Sám hối chân chính:
Tất cả tội lỗi đều phát xuất từ thân miệng ý của con người
Kinh Trung Bộ, đức Phật dạy La Hầu La: “Nếu trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: “Thân, miệng và ý nghiệp này, ta đã làm đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.
Một thân miệng và ý như vậy, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị đạo sư, hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí.
Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ trình bày, ông cần phải lo âu, cần phải hổ thẹn, nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lại”.
Có bốn phương pháp:
a. Tác pháp Sám hối: Thiết lập giới đàn, thỉnh chư Tăng thanh tịnh, phải thành thật tỏ bày tội lỗi, hết lòng ăn năn và nguyện về sau không tái phạm.
b.Thủ tướng Sám hối: đến trước tượng Phật, Bồ tát, thành tâm đảnh lễ, bày tỏ lỗi lầm và nguyện chừa bỏ. Thực hành như thế mãi cho đến khi nào thấy tướng hảo của Phật hoặc Bồ tát mới thôi.
c. Hồng danh Sám hối: Nghi thức này thực hành bằng cáh dốc lòng đảnh lễ những danh hiệu tôn quí của chư Phật để diệt trừ những tội lỗi đã tạo trong hiện tại và quá khứ.
Phương pháp này do Pháp sư Bất Động – người đời Tống bên Trung Quốc soạn từ quyển kinh “Ngũ Thập Tam Phật” – từ chỗ Đức Phật Phổ Quang đến chỗ Phật Nhất Thiết Pháp TRang Mãn Vương là 53 danh hiệu Phật, cộng thêm 53 danh hiệu trong kinh “Quán Dược Vương và Dược Thượng” và Pháp thân của Đức Phật A Di Đà.
Cuối cùng là bài kệ “Đại Nguyện” của Bồ Tát Phổ Hiền mà tạo ra nghi thức sám hối có tổng cộng 108 lạy, ý nghĩa là để diệt trừ 108 phiền não của chúng sanh.
Đức Phật Tỳ Bà Thi nói rằng: “Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu của 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không bị đọa vào trong ác đạo”.
Phật Thích Ca cũng có nói: “Thuở xưa vào thời của Đức Phật Diệu Quang, Ta đi tu nhằm vào thời mạt pháp. Do nhờ nghe được danh hiệu của 53 vị Phật này và thành tâm lễ bái nên tránh được những đau khổ trong đường sanh – tử luân hồi trong nhiều kiếp”.
Trong kinh Bảo Tích nói: “Nếu tất cả chúng sanh phạm tội ngũ nghịch hay thập ác đến muôn kiếp không thể sám hối, nhưng chỉ xưng danh hiệu của 53 vị Phật này thì diệt trừ được hết những tội chướng”.
d. Vô sanh Sám hối: Ba pháp trước thuộc về phần Lý. Sự – Lý hỗ trợ nhau thì không có tội nào không diệt, chẳng có phước nào không sanh.
Kinh Quán Phổ Hiền nói:
Tất cả biển nghiệp chướng,
Đều từ vọng tưởng sanh,
Nếu người muốn sám hối,
Ngồi ngay xét lẽ thực,
Tội lỗi như sương móc,
Mặt trời tuệ soi tan.
Tất cả tội lỗi đều từ vọng niệm gây ra, nếu thấu suốt vọng niệm vốn không thật thì tội lỗi từ đâu sanh khởi?
Do quán xét lẽ thật của các pháp là không, thảy đều rỗng lặng, vì thế diệt trừ mọi tội lỗi.
e. Tự tâm chân thành Sám hối: Tự mình nói với Phật, lạy tha thiết chí thành chậm rãi trang nghiêm.
C. Kết Luận:
Nếu thực hành pháp sám hối một cách chân chánh, chúng ta sẽ phát triển được tánh thành thật, trau dồi tính cương quyết diệt trừ thói xấu, dứt sạch tội lỗi, tăng thêm phước huệ.
Tội từ tâm khởi đem tâm sám,
Tâm nếu tịnh rồi tội liền tiêu,
Tôi tiêu tâm tịnh thảy đều không,
Thế mới thật là chân sám hối.

Monday, April 16, 2012

Chương trình hoằng Pháp của ĐĐ Thích Minh Thành tại Mỹ Quốc 01/04/12 - 23/05/2012

TỪ NGÀY 01 THÁNG 04 ÐẾN NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG TEXAS
- THIỀN TỰ CHÂN NGUYÊN
Chủ Nhật: Ngày 01 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 10:00 AM Ðến 11:30 AM ( BUỔI SÁNG )
Vào Lúc: 2: 00 PM Ðến 3:30 PM ( BUỔI CHIỀU)
Ðịa Chỉ: 12039 HOLDERRIETH RD
TOMBALL, TX 77375
Tel: (281) 290 - 0984
- CHÙA TỊNH LUẬT
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 09: 00 AM Ðến 10:30 AM
Ðịa Chỉ: 8703 FAIRBANKS
N. HOUSTON, TX 77064
Tel: (713) 856-7802
 - CHÙA TỪ BI QUÁN THẾ ÂM ĐẠO TRÀNG
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 11: 00 AM Ðến 12:30 AM
Ðịa Chỉ: 16827 MUESCHKE RD
CYPRESS, TX 77433
Tel: 281 - 256 - 8687
- CHÙA PHƯỚC ÐỨC
Chủ Nhật: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 3:30 PM
Ðiạ Chỉ: 10839 LILLEUX RD
N. HOUSTON, TX 77067
Tel: (281) 999 - 1110
* TỪ NGÀY 09 ÐẾN NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2012
TẠI CÁC TIỂU BANG
PENNSYLVANIA - WASHINGTON D.C. - FLORIDA - NEW JERSEY
- TƯ GIA PHẬT TỬ DIỆU MINH
Thứ 5: Ngày 12 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM Ðến 9:00PM
Email: amthucchay@yahoo.com
- CHÙA GIÁC LÂM
Thứ 7: Ngày 14 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 3:00 PM Ðến 5: 00PM
Ðịa Chỉ: 131 NYACK AVE.
LANSDOWNE, PA 19050
Tel: (610) 626 - 8499
- CHÙA GIÁC LÂM
Chủ Nhật: Ngày 15 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 1:30 PM Ðến 3: 00 PM
Ðịa Chỉ: 131 NYACK AVE.
LANSDOWNE, PA 19050
Tel: (610) 626 - 8499
- TƯ GIA PHẬT TỬ TỪ MINH
Thứ 7: Ngày 21 Tháng 4 Năm 2012
Ðịa Chỉ: WASHINGTON D. C.
Tel: (703) 675-4554
- ÐẠO TRÀNG ĐỊA TẠNG
Chủ Nhật: Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 9:00 AM Ðến 10:30 AM 
Ðịa Chỉ: 19303 Wheatfield Dr.
Germantown, MD 20876
Tel: (301) 978-1508 hay (240) 205-2701
- CHÙA HOA NGHIÊM
Chủ Nhật: Ngày 22 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 1:00 PM Ðến 2:00 PM 
Ðịa Chỉ: 9105 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060
Tel: (703) 799 - 0441
- THƯ VIỆN TỊNH ĐỘ PHỔ HIỀN
Thứ 7: Ngày 28 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 09:00 AM
Ðịa Chỉ: 3851 62nd AVE N.
PINELLAS PARK, FL 33781
Tel: (727) 776-0126 hay (727) 686-4631
- TU VIỆN ÐỨC MẸ HIỀN
Chủ Nhật: Ngày 29 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 11: 00 AM
Ðịa Chỉ: 317 PRINCETON AVE.
STRATFORD, NJ 08084
Tel: (703) 577-9018
- TƯ GIA PHẬT TỬ DIỆU MINH
Chủ Nhật: Ngày 29 Tháng 4 Năm 2012
Vào Lúc: 7: 00 PM
Email: amthucchay@yahoo.com
* TỪ NGÀY 30 THÁNG 04 ÐẾN 02 THÁNG 05 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG NEVADA ( LAS VEGAS )
- NIỆM PHẬT ÐƯỜNG PHỔ QUANG
Thứ 3: Ngày 01 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 9:00 AM Ðến 7:00 PM
Ðịa Chỉ: 7389 PARNELL AVE.
LAS VEGAS, NV 89147
Tel: (702) 499 - 0197
* TỪ NGÀY 02 ÐẾN NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG BẮC CALIFORNIA
- TƯ GIA PHẬT TỬ ÐỨC NHÃ
Thứ 5: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM
Tel: (408) 904 - 9024
-CHÙA TUỆ VIÊN
Thứ 5: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:30 PM - 9:30 PM
Dia Chi: 1905  E .  SAN ANTONIO  ST
SAN JOSE, CA  95116

Tel: (408) 923 - 5179 
- CHÙA ÐỨC VIÊN
Thứ 6: Ngày 4 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:30 PM Ðến 9:00 PM
Ðịa Chỉ : 2420 MC LAUGHLIN AVE.
SAN JOSE, CA 95122
Tel: (408) 993 - 9158
- ĐẠO TRÀNG AN HẠNH
Thứ 7: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:30 AM Ðến 12:30 PM
Ðịa Chỉ: 4941 EBERLY DR.
SAN JOSE, CA 951111
Tel: (408) 326 - 9758
- CHÙA AN LẠC
Thứ 7: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:30 PM Ðến 4:30 PM
Ðịa Chỉ: 1647 E . SAN FERNANDO ST.
SAN JOSE, CA 95116
Tel: (408) 254 - 1710
- TỊNH THẤT HÒA BÌNH
Chủ Nhật: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:30 AM Ðến 12:30 PM
Ðịa Chỉ: 37538 2ND ST.
FREMONT, CA 94538
Tel: (510) 790 - 2003
- CHÙA AN LẠC
Chủ Nhật: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 2:30 PM Ðến 5:00 PM
Ðịa Chỉ: 1647 E . SAN FERNANDO ST.
SAN JOSE, CA 95116
Tel: (510) 790 - 2003
- ÐẠO TRÀNG LIÊN TRÌ
Thứ 4: Ngày 9 Tháng 5 Năm 2012
*TỪ NGÀY 11 THÁNG 5 ÐẾN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG NAM CALIFORNIA
- CHÙA QUAN ÂM
Thứ 6: Ngày 11 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM
Ðịa Chỉ: 10510 CHAPMAN AVE.
GARDEN GROVE, CA 92840
Tel: (714) 636 - 6216
- CHÙA BÁT NHÃ
Thứ 7: Ngày 12 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 9:30 AM Ðến 11:30 AM
Ðịa Chỉ: 803 S . SULLIVAN ST.
SANTA ANA, CA 92704
Tel: (714) 571 - 0473
- CHÙA HUỆ QUANG
Thứ 7: Ngày 12 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 4:00 PM
Ðịa Chỉ: 4918 W WESTMINSTER AVE.
SANTA ANA, CA 92703
Tel: (714) 530 - 9249 hay (714) 534 - 2525
- CHÙA BÁT NHÃ
Chủ Nhật: Ngày 13 Tháng 05 Năm 2012
Vào Lúc: 2:00 PM Ðến 5:00 PM
Ðịa Chỉ: 803 S . SULLIVAN ST.
SANTA ANA, CA 92704
Tel: (714) 571 - 0473
* TỪ NGÀY 16 ÐẾN NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2012
TẠI TIỂU BANG WASHINGTON 
- TƯ GIA PHẬT TỬ HẠNH CHƠN
Thứ 6: Ngày 18 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 7:00 PM Ðến 9:00 PM
Ðịa Chỉ: 18028 44 th AVE. NW
LYNWOL, WA 98037
Tel: (425) 210 - 4530
- CHÙA CỔ LÂM
Thứ 7: Ngày 19 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 9: 00 AM Ðến 7: 00 PM
Ðịa Chỉ: 3503 S. GRAHAM ST.
SEATTLE , WA 98118
Tel: (206) 353 - 5985
- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM MINH CHÁNH
Chủ Nhật: Ngày 20 Tháng 5 Năm 2012
Vào Lúc: 10:00 AM Ðến 11:30 AM
Ðịa Chỉ: 13440 SE 192 nd ST.
RENTON , WA 98058
Tel: (253) 631 - 7346
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2012
HOÀN MÃNSmile
*Lưu ý: chương trình sẽ được cập nhật nếu có thay đổi.