Saturday, November 17, 2012

Phật học thường thức 11 - Bổn phận người Phật tử


Bổn phận đối với tự thân
-Trao dồi đức hạnh, tu dưỡng tâm tánh
-Làm cho thân tâm thanh tịnh để được hạnh phúc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai

Phương pháp tu hành của Phật tử tại gia
-Hành trì 5 giới
-Tu tập 10 điều lành
-Sám hối lổi lầm
-Chuyên tâm niệm Phật
-Phát lòng từ bi rộng lớn

Bổn phận con đối với cha mẹ
-Phải lo lắng cho cha mẹ có sự nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thay sự nhọc nhằn cho cha mẹ
-Phải lo đáp đền công ơn khi cha mẹ còn sống, chăm sóc cho cha mẹ những lúc ốm đau

Bổn phận vợ đối với chồng
...

Thursday, November 15, 2012

Chương trình hoằng Pháp lần 2 tại Mỹ Quốc của ĐĐ Thích Minh Thành

ddminhthanh
TỪ NGÀY 17/08/2012 ĐẾN NGÀY 04/12/2012
--------o0o-------
1. TỪ 17/08/2012 ĐẾN 10/09/2012 TẠI BẮC CALIFORNIA
(ĐỨC NHÃ, 408-904-9024)
-TỊNH XÁ NGỌC HÒA
Ngày: 19/08/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 11 AM đến 12 PM
Giờ: 03 PM đến 04 PM
Tại: 766 S. Second Street, San Jose, CA 95112
Tel : (408) 295-2436
-ĐẠO TRÀNG CHÚNG LIÊN TRÌ
Ngày: 21/08/2012 (Thứ Ba)
Giờ: 10 AM đến 4 PM
Ngày: 22/08/2012 (Thứ Tư)
Giờ: 8 AM đến 4 PM
-CHÙA AN LẠC
Ngày: 24/08/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Tại: 1647 E. San Fernando St, San Jose. CA 95116
Tel: (408) 254-1710
Ngày: 25/08/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 7:30 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 26/08/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 7:30 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 27/08/2012 đến 31/08/2012 ((Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Giờ: 10 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 01/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 10 AM đến 11 AM (Thuyết giảng lễ Vu Lan)
-NHÀ HÀNG SAIGON KITCHEN (trong khu Grand Century Mall)
Ngày: 04/09/2012 (Thứ Ba)
Giờ: 5:30 giờ chiều – Dùng cơm chay (vào cửa tự do, cơm chay miễn phí)
Giờ: 7:00 giờ tối giảng pháp đến 9:30 tối
Tại: 1111 Story Road, Suite # 1005, San Jose, CA 95122
Tel: (408) 478-1717
-ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ
Ngày: 07/09/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 09 AM đến 08 PM
Ngày: 08/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 08 AM đến 09 PM
Tại: 7208 Campania Ct, Elk Grove, CA 95757
Tel: (916) 897-1696
-ĐẠO TRÀNG BÁT NHÃ
Ngày: 09/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 11 AM đến 12 PM
Tel: (408) 355-5365/(408) 904-9024
2. TỪ 10/09/2012 ĐẾN 13/09/2012 TẠI LAS VEGAS, NEVADA
(NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG, 702-499-0197)
-NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG
Ngày: 11/09/2012 (Thứ Ba)
Tại: 7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147
Tel: (702) 499-0197
3. TỪ 13/09/2012 ĐẾN 27/09/2012 TẠI NAM CALIFORNIA
(AN HẠNH, 408-326-9758)
-CHÙA BÁT NHÃ Ngày: 15/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 AM đến 11:00 AM
Tại: 803 S Sullivan St. Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571-0473
- CHÙA QUAN ÂM
Ngày 15/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 7:00 PM
Tại: 10510 CHAPMAN AVE.
GARDEN GROVE, CA 92840
Tel: (714) 636-6216
-CHÙA BÁT NHÃ
Ngày: 16/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 8:00 AM đến 5:00 PM
Tại: 803 S Sullivan St. Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571-0473
-CHÙA HUỆ QUANG
Ngày: 21/09/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 6:00 PM đến 9:00 PM
Ngày: 22/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 6:00 PM đến 8:00 PM
Ngày: 23/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 8:00 AM đến 5:00 PM
Tại: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 530-9249 / (714) 534-2525
4. TỪ 27/09/2012 ĐẾN 04/10/2012 TẠI DETROIT, MICHIGAN
(THẦY TRÍ THƯỜNG, 586-427-6888)
-CHÙA LINH SƠN
Ngày: 30/09/2012 (Chủ Nhật)
Tại: 4820 E 9 Mile Rd., Warren, MI 48091
Tel: (586) 427-6888
5. TỪ 04/10/2012 ĐẾN 16/10/2012 TẠI PENNSYLVANIA VÀ VIRGINIA
(DIỆU SƯƠNG, 215-360-2171)
-CHÙA PHẬT QUANG
Ngày: 06/10/2012 đến 07/10/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 1001 S. 4th Street
Tel: (215) 339-5121
-TƯ GIA MINH TRÍ
Ngày: 13/10/2012 (Thứ Bảy) 
Giờ: 09 AM
Tại: 6 Memory Lane, Enola, PA 17025
Tel: 717-728-3029
-CHÙA GIÁC LÂM
Ngày: 13/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 4 PM đến 6:00 PM
Tại: 131 Nyack Ave., Lansdowne, PA19050
Tel: (610) 626-4899
- PHẬT BẢO TỰ
Ngày: 14/10/2012 (Chủ Nhật)
Tại: 4701 Backlick Road, Annandale, VA 22003
Tel: (703) 256-8230
6. TỪ 17/10/2012 ĐẾN 23/10/2012 TẠI NEW JERSEY
(NI CÔ TỊNH NHƯ, 267-825-5265)
-TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN
Ngày: 20/10/2012 đến 21/10/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084
Tel: (703) 577-9018
-CHÙA LINH SƠN
Ngày: 20/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 PM
Tại: 4164 Marlton Pike, Pennsauken, NJ 08109
Tel: (267) 582-7735
7. TỪ 24/10/2012 ĐẾN 30/10/2012 TẠI NORTH CAROLINA (NGUYÊN HOÀNG, 704-640-3252)
-TƯ GIA NGUYÊN HOÀNG
Ngày: 25/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 chiều
Tel: (704) 640-3252
-THIỀN TỰ TĨNH TÂM
Ngày: 28/10/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều
Tại: 1602 Lane St., Kannapolis, NC28083
8. TỪ 30/10/2012 ĐẾN 06/11/2012 TẠI FLORIDA
(DIỆU QUÝ, 561-267-9675)
-CHÙA PHƯỚC HÒA
Ngày: 31/10/2012 (Thứ Tư)
Giờ: 7:00 chiều
Tại: 4300 Ellis Road, Fort Myers, FL 33905
Tel: (239) 440-0564
-CHÙA TỊNH QUANG
Ngày: 01/11/2012 (Thứ Năm)
Giờ: 8:00 chiều
Tại: 7801 Rich Road, Fort Myers, FL 33917
Tel: (952) 215-6655
-THƯ VIỆN TỊNH ĐỘ PHỔ HIỀN
Ngày: 02/11/2012 đến 03/11/2012 (Thứ Sáu đến Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 chiều
Tại: 3851 62ND Ave. N # H, Pinellas Park, FL 33781
Tel: (727) 776-0126 hay (727) 686-4631
Email: tinhdophohien@gmail.com
-CHÙA LỘC UYỂN
Ngày: 04/11/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 chiều 
Tại: 212 Swain Blvd, Greenacres, FL 33463
Tel: (561) 968-1793
9. TỪ 06/11/2012 ĐẾN 20/11/2012 TẠI TEXAS
(SƯ CÔ TRÍ NGUYÊN, 281-290-0984)
-NIỆM PHẬT ĐƯỜNG HẢI ĐỨC
Ngày: 10/11/2012 đến 11/11/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 4427 Continential Dr., Houston TX 77072
Tel: (281) 999-1110
-THIỀN TỰ CHÂN NGUYÊN
Ngày: 17/11/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 sáng đến 4:00 giờ chiều (Khoá tu 1 ngày) 
Tại: 12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375
Tel: (281) 290-0984
-CHÙA TỊNH LUẬT
Ngày: 17/11/2012 (Thứ Bảy)
Tại: 8703 Fairbanks, N. Houston, TX 77064
Giờ: 6:00 chiều đến 7:30 chiều
Tel: (713) 856-7802
-TỊNH XÁ MINH ĐĂNG QUANG (DALLAS, TX)
Ngày: 18/11/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 sáng đến 4:00 giờ chiều (Khoá tu Tĩnh Tọa Niệm Phật) 
Tại: 400 Forest Gate, Garland, TX 75042
Tel: (972) 205-1918
10. TỪ 20/11/2012 ĐẾN 28/11/2012 TẠI ARIZONA
(HUỆ NGỌC, 520-850-9531)
-ĐẠO TRÀNG HUỆ NGỌC
Ngày: 24/11/2012 đến 25/11/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 4007 E Broadway Blvd, Tucson, AZ 85711
Tel: (520) 850-9531
11. TỪ 28/11/2012 ĐẾN 04/12/2012 TẠI HAWAII
(TỊNH TÂM, 808-349-1073)
-ĐẠO TRÀNG TỊNH TÂM
Ngày: 30/11/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 1031 Nuuanu Ave. Honolulu Hi. 96817-5603
Tel: (808) 349-1073
-TU VIỆN BỒ ĐỀ
Ngày: Thứ bảy 01/12/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 AM đến 11:00 AM
Tại: 1121 Mahalo St. Honolulu Hi. 96817
Tel: (808) 284-1247
-ĐẠO TRÀNG TỊNH TÂM
Ngày: 01/12/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 1031 Nuuanu Ave. Honolulu Hi. 96817-5603
Tel: (808) 349-1073
-CHÙA TỪ HẠNH MAUI
Ngày: 02/12/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 385 Puunene Ave. Kahului Hi 96732
Tel: (808) 873-8654/(808) 283-0403
NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2012 HOÀN MÃN Smile
*Lưu ý: chương trình sẽ được cập nhật nếu có thay đổi. 
www.phapan.vn