Saturday, February 21, 2009

Vẻ đẹp xuất trần

http://blip.tv/file/2484620
21/02/09
Trường Trung Cấp Phật Học
Quận 9 - TP HCM

Nếu quý vị muốn tải về, xin bấm vào link trên, chọn dạng (select a format: .flv,.wmv, hay MP3) , xong bấm download ở phía dưới trang.
Trang www.phapthoaitinhdo.org có đầy đủ băng hơn.