Saturday, November 17, 2012

Phật học thường thức 11 - Bổn phận người Phật tử


Bổn phận đối với tự thân
-Trao dồi đức hạnh, tu dưỡng tâm tánh
-Làm cho thân tâm thanh tịnh để được hạnh phúc trong hiện tại và giải thoát trong tương lai

Phương pháp tu hành của Phật tử tại gia
-Hành trì 5 giới
-Tu tập 10 điều lành
-Sám hối lổi lầm
-Chuyên tâm niệm Phật
-Phát lòng từ bi rộng lớn

Bổn phận con đối với cha mẹ
-Phải lo lắng cho cha mẹ có sự nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thay sự nhọc nhằn cho cha mẹ
-Phải lo đáp đền công ơn khi cha mẹ còn sống, chăm sóc cho cha mẹ những lúc ốm đau

Bổn phận vợ đối với chồng
...

No comments:

Post a Comment