Saturday, August 10, 2013

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI MỸ & CANADA - 2013

image 
1. TỪ 01/08 ĐẾN 04/08 TẠI HAWAII
]ĐẠO TRÀNG TỊNH TÂM
1031 Nuuanu Ave. Honolulu Hi. 96817-5603
Tel: 808-349-1073
Ngày: 03/08/2013 – 04/08/2013 Thứ Bảy – Chủ Nhật
2. TỪ 05/08 ĐẾN 15/08 TẠI BẮC CALIFORNIA
]CHÙA AN LẠC
1647 E. San Fernando St, San Jose. CA 95116
Tel: 408-254-1710
Quí vị nào muốn tham dự khóa tu 3 ngày 6,7,8/8/13 xin liên lạc Tâm Hoa: 408-229-9596; hoặc An Quý: 408-254-4168 để tiện việc sắp xếp.
Ngày: 06/08/2013 Thứ Ba
Giờ: 08:00 AM – 12:00 PM (tu học/giảng pháp/thọ trai)
Ngày 07/08/2013 Thứ Tư
Giờ: 08:00 AM – 12:00 PM (tu học/giảng pháp/thọ trai)
Giờ: 07:00 PM -- 8:30 PM (vấn đáp Phật pháp)
Ngày: 08/8/2013 Thứ Năm
Giờ: 8 AM -- 12 PM (tu học/giảng pháp/thọ trai)
]ĐẠO TRÀNG TƯ GIA NGUYÊN ĐỨC -- DIỆU NGA (CHÚNG LIÊN TRÌ)
Tel: 408-251-7201
Ngày 09/08/2013 Thứ Sáu
Giờ: 8 AM -- 12PM
]CHÙA AN LẠC
1647 E. San Fernando St
San Jose. CA 95116
Tel: 408-254-1710
Ngày 10/08/2013 Thứ Bảy
Giờ: 09:30 AM -- 10:30 AM Giảng pháp
]ĐẠO TRÀNG KHÁNH ANH
10220. Griffith. St, San Jose,CA 95127
Tel: 408-849-5728
Ngày 10/08/2013 Thứ Bảy
Giờ: 05:00 PM -- 8:00 PM Giảng pháp
]CHÙA AN LẠC
1647 E. San Fernando St, San Jose. CA 95116
Tel: 408-254-1710
Ngày 11/08/2013 Chủ Nhật
Giờ: 09:30 AM – 11 AM Giảng pháp
]PHƯỚC SƠN BUDDHIST CENTER
1623 Saint Francis Avenue, Modesto. CA 95356
Tel: 510-677-4566 / 209-545-1944
Ngày: 12/8/2013 Thứ Hai
Giờ: 07:30 PM -- 09:00 PM
3. TỪ 16/08 ĐẾN 08/09 TẠI NEW JERSEY/ WASHINGTON D.C./ PENNSYLVANIA/ NEW YORK
]TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN
Ni Sư Luân Liên: 703-256-8230
317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084
Tel: 703-577-9018
Ngày: 18/08/2013 Chủ Nhật
Giờ: 10:30 AM (Lễ Vu Lan - Thuyết Pháp)
]CHÙA PHẬT QUANG
1001 S. 4th Street
Tel: (215) 339-5121
Ngày: 18/08/2013 Chủ Nhật
Giờ: 03:00 PM – 04:00 PM
]PHẬT BẢO TỰ
Ni Sư Luân Liên: 703-256-8230
4701 Backlick Road, Annandale, VA 22003
Tel: 703-256-8230
Ngày: 19/08/2013 -- 22/08/2013 Thứ Hai -- Thứ Tư
Giờ: 06:00 PM – 09:00 PM
]HỘI THIỆN ĐỨC
Tâm Diệu Phú: 703-407-4976
P.O. Box 523582, Springfield, VA 22152
hoithienduc@gmail.com|www.hoithienduc.org
Ngày: 24/08/2013 Thứ Bảy
Giờ: 09:00 AM – 05:00 PM
Thiền thất Hương Thiền
4516 Guinea Road, Fairfax, VA 22032
Ngày: 25/08/2013 Chủ Nhật
Giờ: 09:00 AM – 05:00 PM
Thiền Đường Hương Vân
1925 Doe Ridge Court, Haymarket, VA 20169
]TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN
Ni Sư Luân Liên: 703-256-8230
317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084
Tel: 703-577-9018
Ngày: 28/08/2013 Thứ Tư
Giờ: 07:30 PM-09:00 PM
Ngày: 29/08/2013 Thứ Năm
Giờ: 07:30 PM-09:00 PM
]CHÙA LINH QUANG
821 Ridge Road, Telford, PA 18969-1528
Tel: 215-234-0930; chualinhquangpa@yahoo.com
Ngày: 31/08/2013 Thứ Bảy (Tu học)
Giờ: 09:00 AM – 05:00 PM
Ngày: 01/09/2013 Chủ Nhật
Giờ: 10:00 AM – 11:30 AM (Thuyết Pháp)
]CHÙA PHẬT QUANG
1001 S. 4th Street
Philadelphia, PA 19147
Tel: (215) 339-5121
Ngày: 01/09/2013 Chủ Nhật (Tu học)
Giờ: 03:00 PM – 09:00 PM
Ngày: 02/09/2013 Thứ Hai (Tu học)
Giờ: 09:00 AM – 05:00 PM
]CHÙA QUAN ÂM
ĐĐ Thích Pháp Quang 347-207-9101
169 Winters Lane
Catonsville, MD 21228
Tel: 443-636-5154
Ngày: 05/09/2013 Thứ Năm
Giờ: 06:00 PM – 09:00 PM
]CHÙA GIÁC LÂM
Ni Sư Thích Nữ Hạnh Nghiêm
131 Nyack Avenue, Lansdowne, PA 19050
Tel: 610-626-8499; chuagiaclam@yahoo.com
Ngày: 07/09/2013 Thứ Bảy (Tu học)
Giờ: 09:00 AM – 05:00 PM
]CHÙA THẬP PHƯƠNG
Sư Cô Hoa Nghiêm
2222 Andrews Avenue, Bronx, NY 10453
Tel: 718-933-4131
Ngày: 08/09/2013 Chủ Nhật
Giờ: 11:00 AM
4. TỪ 09/09 ĐẾN 22/09 TẠI CANADA
]CHÙA QUAN ÂM, MONTREAL
TT Thích T Phước
3781 Ave De Courtrai, Montréal, PQ, H3S 1B8
Tel. 514-735-9425, Cell. 514-575-9425. Website: www.chuaquanam.ca
Ngày: 10/09/2013 -- 12/09/2013 Thứ Ba đến Thứ Năm
Giờ: 19:00-21:00 Thuyết Pháp
]CHÙA ĐỊA TẠNG, MONTREAL
ĐĐ Thích Thông Giới
3170 Boul. Jarry, Montréal, H1Z 4N8
Cell. (514) 290 4977
Ngày: 13/09/2013 Thứ Sáu
Giờ:19:00-21:00 Thuyết Pháp
Ngày: 14/09/2013 Thứ Bảy
Giờ: 14:00-16:00 Thuyết Pháp
Giờ: 19:00-21:00 Thuyết Pháp
]CHÙA TRỪNG THỦY, MONTREAL
Sư Cô Thích Nữ Thông Tịnh
8909 Boul. PIE IX, Montréal, Québec, H1Z 3V3.
Tel: 514-329-9098, Cell 514-781-3781
Ngày: 14/09/2013 Thứ Bảy
09:00 - 10:30 Thuyết Pháp
Ngày: 15/09/2013 Chủ Nhật
09:00 - 10:30 Thuyết Pháp
Ngày: 16/09/2013 -- 17/09/2013 Thứ Hai đến Thứ Ba
19:00-21:00 Thuyết Pháp
]CHÙA HIẾU GIANG, OTTAWA
Sư Cô Thích Nữ Viên Tánh
4629 Bank Street, Gloucester, Ontario K1T 3W6
Tel:(613)822-8535. Cell:(613)261-8535. Website: http://www.hieugiang.net/
Ngày: 18/09/2013 -- 19/09/2013 Thứ Tư đến Thứ Năm
19:00-21:00 Thuyết Pháp
]CHÙA XÁ LỢI, TORONTO
338 Weston Road, Toronto, ON M6N 3P8
Tel: 416-604-4944
Ngày: 20/09/2013 Thứ Sáu
18:00-21:00 Thuyết Pháp
]CHÙA TỪ THUYỀN, TORONTO
Ni Sư Thích Nữ Từ Diệu
241 Queen St. West, Brampton , On,
Tél: 905-456-7132, Cell. 905-783-9425
Ngày: 21/09/2013 Thứ Bảy
14 :00 - 16:00 Thuyết Pháp
19 :00 - 21:00 Thuyết Pháp
Ngày: 22/09/2013 Chủ Nhật
10 :00 - 11:30 Thuyết Pháp
14 :00 - 16:00 Thuyết Pháp
5. TỪ 23/09 ĐẾN 29/09 TẠI FLORIDA/ MINNESOTA
]THƯ VIỆN TỊNH ĐỘ PHỔ HIỀN
4016 37th St N Pete, FL 33714
727-776-0126/727-686-4631
www.tinhdophohien.com / tinhdophohien@gmail.com
Ngày: 23/09/2013-24/09/2013 Thứ Hai – Thứ Ba
]CHÙA PHƯỚC HÒA
4300 Ellis Road, Fort Myers, FL 33905
239-440-0564
Ngày: 25/09/2013 Thứ Tư
Giờ: 7:00 chiều
]CHÙA TỊNH QUANG
Thầy Thiện Hà
7801 Rich Road, North Fort Myers, FL 33917
952-215-6655
Ngày: 26/09/2013 Thứ Năm
Giờ: 8:00 chiều ]ĐẠO TRÀNG MINNESOTA
Ngày: 28/09/2013 Thứ Bảy (Khóa tu)
Chơn Ngọc Viên
3358 Richmond Bay Woodbry, MN 55129
Tel: 651-675-8650
Giờ: 09:00-17:00
Ngày: 29/09/2013 Chủ Nhật (Khóa tu)
Giờ: 09:00-17:00
Tại chùa Thiên Ân
10030 3rd Street NE, Blaine, MN 55434
Tel: 763-780-4380
6. TỪ 30/09 ĐẾN 09/10 TẠI TEXAS
]NIỆM PHẬT ĐƯỜNG HẢI ĐỨC
4427 Continential Dr., Houston TX 77072
Tel: 281-999-1110
Ngày: 01/10/2013 – 04/10/2013 Thứ Ba -- Thứ Năm
Giờ: 07:00PM – 09:00PM
]CHÙA TỊNH LUẬT
8703 Fairbanks, N. Houston, TX 77064
Tel: 713-856-7802
Ngày: 05/10/2013 Thứ Bảy
Giờ: 6:00 PM
]TU VIỆN PHƯỚC ĐỨC
10839 Lilleux Road. Houston. Texas 77067
Tel: 281-999–1110. Email:tuvienphuocduc@yahoo.com
Ngày: 06/10/2013 Chủ Nhật
Giờ: 10:00 AM – 11:30 AM
]THIỀN TỰ CHÂN NGUYÊN
12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375
Tel: 281-290-0984
Ngày: 06/10/2013 Chủ Nhật
Giờ: 02:00 PM -- 04:00 PM
7. TỪ 09/10 ĐẾN 13/10 TẠI ARIZONA
]ĐẠO TRÀNG HUỆ NGỌC
Ngày: 10/10/2013 Thứ Năm
Tại: 4007 E Broadway Blvd, Tucson, AZ 85711
Tel: (520) 850-9531
]CHÙA NHƯ LAI
4842 North 51st Avenue, Phoenix, AZ 85031
Tel: 623-845-7777
Ngày: 12/10/2013 Thứ Bảy
Giờ: 8:00 AM – 8:00 PM
Ngày: 13/10/2013 Chủ Nhật
Giờ: 8:00 AM – 6:00 PM
8. TỪ 14/10 ĐẾN 17/10 TẠI LAS VEGAS
]NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG
7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147
Tel: 702-499-0197
Ngày: 15/10/2013 – 16/10/2013 Thứ Ba -- Thứ Tư
9. TỪ 18/10 ĐẾN 24/10 TẠI NAM CALIFORNIA
]CHÙA QUAN ÂM
10510 Chapman Ave. , Garden Grove, CA 92840
Tel: 714-636-6216
Ngày: 18/10/2013 Thứ Sáu
Giờ: 6:30 PM - 9:00 PM
]CHÙA BÁT NHÃ
803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704
Tel: 714-571-0473
Ngày: 19/10/2013 Thứ Bảy (Khóa tu Niệm Phật)
Giờ: 08:30 AM – 04:30 PM
]CHÙA HUỆ QUANG
4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 530-9249 / (714) 534-2525
Ngày: 19/10/2013 Thứ Bảy
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
]THIỀN THẤT HIỀN NHƯ
4218 Tyler Ave.
El Monte, CA 91731
Tel: 626-442-2062 (Sư Cô Hiền Thuận)
Ngày 20/10/2013 Chủ Nhật
Giờ: 07:00 đến 17:00
]TƯ THẤT: ĐỔ TIẾN GIANG
954 Baylor Drive, San Marcos, CA 92078
Tel: 760-809-1819 E-mail: dotiengiang@yahoo.com
Ngày 21/10/2013 - 22/10/2013
Giờ: 18:30 đến 21:30
]TƯ THẤT: TÂM CHÁNH
16551 East Edna Place, Covina, CA 91722
Tel. 626-384-5987 E-mail: leethaitran@yahoo.com
Ngày: 23/10/2013
Giờ: 18:00 PM - 21:00 PM
10. TỪ 25/10 ĐẾN 27/10 TẠI HAWAII
]ĐẠO TRÀNG HAWAII
Sư Cô Tuệ Nguyên: 808-841-1725, Cell: 510-305-6859
Thầy Bích Khê: 571-406-8413
Rosalie: 808-381-5743
Ngày: 26/10/2013 – 27/10/2013 Thứ Bảy – Chủ Nhật
Giờ: 19::00 -- 21:00
Tại: McKinley Community School
634 Pensacola St room # 110. Honolulu, HI 96814.
Ngày: 27/10/2013 Chủ Nhật
Giờ: 11:00 – 12:00
Tại: Chùa Thanh Nguyên
94-1100 Kunia Rd, Lot #12. Waipahu, HI 96797
* Ngày 28/10/2013 chương trình hoằng pháp tại Mỹ và Canada của Đại Đức Thích Minh Thành sẽ hoàn mãn. Chúng tôi sẽ cập nhật chương trình trong thời gian sớm nhất nếu có sự thay đổi.

No comments:

Post a Comment