Thursday, July 12, 2012

Phật học thường thức kỳ 9 - Tôn kính PhậtKính Phật thì phải:
.Thờ Phật
.Lạy Phật
.Cúng Phật

I Tại sao chúng ta thờ Phật?
1. Vì Phật là bậc đáng tôn thờ
2. Vì Phật có đầy đủ đức tính từ bi, trí tuệ
3. Vì Phật là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi
4. Những lời nói, cử chỉ, hành động của Ngài cao thượng, sáng suốt đáng để chúng ta tôn thờ

Mắt thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm
Lòng Thế Tôn như biển thẩm xanh màu
Tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu
Với Pháp nhủ đầu vàng châu cảm mến

Có ba hạng người thờ Phật:
. Đệ tử ma thờ Phật: thọ giới nhưng làm việc tà, không có niềm tin chân chánh
. Người trời thờ Phật: giữ gìn 5 giới, thực hành 10 điều thiện
. Đệ tử Phât thờ Phật: vâng giữ
II. LẠY PHẬT
1. Ý nghĩa lạy Phật
Khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử từ vua quan, đến dân chúng, mỗi lần được may mắn gặp Phật và đặt trán mình lên chân Ngài để tỏ lòng tôn kính
vua Ưu dien cham tro tuong
2. Lạy Phật như thế nào?
- khi lạy Phật thân tâm cung kính lễ, đừng lạy cho lấy có, thấy giống như đức Phật sống đang hiện diện trước mặt mình. Làm gì với sự cung kính thì công đức vô lượng.
Tội nặng nhất của mình là ngã mạn
- đừng lạy vì ngã mạn cầu danh
Có 4 cách lạy Phật
1. Lạy phát trí thanh tịnh
Tâm thanh tịnh phước đức vô lượng vô biên
2. Lạy vào khắp pháp giới
1 lễ khắp cùng tất cả hằng hà sa số chư Phật
3. Lạy chánh quán
quán xét chân chánh, mình với Phật đồng có trí giác ngộ như nhau
4. Lạy sự thật bình đẳng
Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Tâm rỗng mới lặng
Tâm phật cũng rỗng lặng nên phù hợp với nhau
10 công đức lạy Phật
1. Được sắc thân tốt đẹp
ngăm nhin tuong hao, tam tuong ung voi tuong hao cua Phat
2. Mọi người tin dùng
nói lời chân thật
3. Bình tĩnh giữa đông người
4. Được chư Phật gia hộ
5. Đầy đủ oai nghi lớn
5 vóc sát đất, thành kính từng cử chỉ hành động, oai nghi tự nhiên đầy đủ. Thấy có dáng vẻ của con Phật.
6. Mọi người nương theo
7. Chư Thiên cung kính
chu thien cũng tho kinh phat
8. Đủ phước đức lớn
9. Lâm chung được vãng sanh
10. Mau chứng quả Niết Bàn
lạy phat de dep tru tam cao ngao, cho minh la hay la hơn. Mình lạy nhiều hơn người khác sanh tâm kiêu mạn khi dễ người ít lạy. Cung kinh đối với mọi người vì mọi đều là Phật tương lai. Lâu lâu mình có cự có quạu không? Những người gần gũi chung quanh mình phải có tâm cung kính quý trọng biết ơn
III CÚNG PHẬT
Nói cho đầy đủ là cúng dường Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng
1. Ý nghĩa cúng Phật
Sự cúng dường này làm cho chúng ta gần với Phật, có cảm tưởng như bao giờ cũng ở bên cạnh, được kết duyên lành quyết noi theo bước chân của Ngài.
Giống nhu cham dau vao ngon den tri tue để soi sáng chánh Pháp soi rạng khắp tất cả cho chúng sanh thấy đường đi đường về
2. Cúng Phật với những gì?
Dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt, nước trong và đôi khi thêm cơm trắng là đủ
Đức Phật có cần những thứ mình cúng không?
3.
Giới
Không biết giữ giới sát sanh nên chiến tranh đau khổ
Định
Tâm của mình có lén đi một mình không?
Tuệ
Biết được thân này là giả là không ràng buộc
Giải Thoát

Tri kiến giải thoát
4. Cúng dường Pháp bảo
Phải học Kinh, Luật, Luận để nhận định rõ thế nào là chánh Pháp. Phiên dịch Kinh điển hoằng pháp lợi sanh, diễn giảng sáng tác, ấn tống xuất bản Kinh điển để phổ thông Pháp bảo.
mot cau nhiem tam than deu giup toi bo kia
5. Cúng dường Tăng bảo
Không nên phân biệt Tăng ở xứ nào, chùa nào hay phái nào. Vị nào có đầy đủ giới đức chúng ta sẵn sàng cung kính cúng dường
Nếu không có tăng bảo có hiểu được lời phật dạy không? Bậc có đạo đức đạo hạnh

No comments:

Post a Comment